ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣτΕ: Νόμιμη η πρόωρη λήξη της θητείας Γιαννόπουλου από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Για δικαίωσή του κάνει λόγο το υπουργείο Υγείας με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει νόμιμη την πρόωρη λήξη της θητείας και την αντικατάσταση των Αθανάσιου Γιαννόπουλου και Δημήτριου Μπίτα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, το Πάσχα του 2016.

ΣτΕ: Νόμιμη η πρόωρη λήξη της θητείας Γιαννόπουλου από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2051/2017 και 2052/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ενέργειες του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη να απομακρύνει και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και το μέλος του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι νόμιμες καθώς:

Α) Υπήρξε πλημμελής άσκηση καθηκόντων του μεν πρώτου κ. Γιαννόπουλου ως Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ και του δεύτερου κ. Μπίτα ως μέλους του Δ.Σ., που συνίσταται στην απουσία διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Β) Λόγω της προαναφερόμενης πλημμελούς συμπεριφοράς, εκκρεμούσε η χορήγηση εγγράφων για τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., όπως ιδίως η χορήγηση βασικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ταμειακής διαχείρισης του φορέα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούσε.

Γ) Η πλημμελής αυτή συμπεριφορά οδήγησε τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην συγκρότηση μικτού κλιμακίου ελέγχου για την κατάσχεση των στοιχείων που δεν είχαν διαβιβασθεί από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Δ) Η παύση της θητείας και η αντικατάστασή τους έγινε σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της καλής πίστης.

Ε) Δεν προκύπτει ότι η αντικατάσταση των κ.κ. Γιαννόπουλου και Μπίτα έγινε σκοπίμως από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη, επειδή αρνήθηκε να εκτελέσει τις εντολές του Αναπληρωτή για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ και συνεπώς ουδεμία κατάχρηση εξουσίας υπήρξε.

«Η παραπάνω εξέλιξη αναδεικνύει την τεράστια σημασία της διερεύνησης των γνωστών φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς στο ΚΕΕΛΠΝΟ και της θεσμικής και λειτουργικής εξυγίανσης αυτού του κρίσιμου φορέα για την προστασία της Δημοσίας Υγείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ