ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ερώτηση Παπακώστα για την εξομοίωση Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές

Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου για το ζήτημα της εξομοίωσης των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ με τους Νοσηλευτές του ΕΣΥ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Ερώτηση Παπακώστα για την εξομοίωση Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές

Η Βουλευτής, αναφέρει πως σύμφωνα και με την επισήμανση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), στο σύνολο του Δημοσίου η κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων πραγματοποιείται βάσει της εκπαίδευσής τους και του τίτλου σπουδών που έχουν αποκτήσει. Αυτό το στοιχείο δεν συνυπολογίζεται ωστόσο στην συζήτηση γύρω από την εξομοίωση των Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές.

Η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει πως σε πολλά επαγγέλματα, άτομα με μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και χαμηλότερο επίπεδο σπουδών είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σχεδόν στον ίδιο βαθμό στην εργασία που τους ανατίθεται, με άτομα υψηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Συνεπώς, και οι Βοηθοί Νοσηλευτές με πολύχρονη εμπειρία συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των μονάδων του ΕΣΥ και είναι απολύτως απαραίτητοι. Σημειώνει, πως όπως στην αγορά εργασίας γενικότερα, έτσι και στον δημόσιο τομέα, η αμοιβή ενός εργαζομένου καθορίζεται από το επίπεδο σπουδών και με την πάροδο του χρόνου προσμετράται και η εμπειρία.

Σύμφωνα με την ΕΝΕ, οι Βοηθοί Νοσηλευτές, προκειμένου να εξομοιωθούν με τους Νοσηλευτές, θα πρέπει να περάσουν από εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός ανώτερου τίτλου σπουδών, και εν συνεχεία να γίνει δυνατή και μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.

Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό να θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ.

Αναλυτικά, η ερώτηση της κυρίας Παπακώστα έχει ως εξής:

«Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα στον επαγγελματικό χώρο των Νοσηλευτών, καθώς έχει τεθεί το ζήτημα επαγγελματικής και εργασιακής αναβάθμισης των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ. Στην ουσία, ζητείται η εξομοίωσή τους με τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Όπως έχει επισημάνει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) το επιχείρημα της εξομοίωσης δεν συνυπολογίζει πως στο σύνολο του δημοσίου τομέα προβλέπεται κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων βάσει της εκπαίδευσής τους και του τίτλου σπουδών που έχουν αποκτήσει.

Σε πολλά επαγγέλματα συναντάμε περιπτώσεις όπου άτομα με μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και χαμηλότερο επίπεδο σπουδών, είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σχεδόν στον ίδιο βαθμό στην εργασία που τους ανατίθεται, με άτομα τα οποία διαθέτουν υψηλότερο βαθμό εκπαίδευσης. Έτσι, οι Βοηθοί Νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν πολύχρονη εμπειρία, συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία μονάδων του ΕΣΥ και είναι απολύτως απαραίτητοι. Ωστόσο, όπως ισχύει στην αγορά εργασίας γενικότερα, έτσι και στον δημόσιο τομέα, η αμοιβή καθορίζεται από το επίπεδο σπουδών και με την πάροδο του χρόνου προσμετράται και η εμπειρία.

Η ΕΝΕ προτείνει η εξομοίωση των Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές, να περάσει από εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός ανώτερου τίτλου σπουδών. Υπό αυτή την προϋπόθεση μπορεί να γίνει δυνατή και μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ;»

Διαβάστε ακόμη:

Μπαργιώτας για νοσηλευτές: Ανατρέπεται πλήρως η διοικητική σταθερότητα της ΕΝΕ