ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διοικητές ΕΣΥ: Κρίσιμος ο ρόλος τους - Συμβουλές από έναν «γκουρού» του κλάδου

Διοικητές ΕΣΥ: Κρίσιμος ο ρόλος τους - Συμβουλές από έναν «γκουρού» του κλάδου

Οι Διοικητές των νοσοκομείων, πρέπει να προάγουν την αξιοπιστία του επαγγέλματος και να κατορθώσουν να ακούγεται η γνώμη τους, από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής υγείας, που δεν είναι άλλοι από τις εκάστοτε ηγεσίες. 

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Νοσοκομείων (IHF) ο Eric de Roodenbeke, στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), σε διάλεξή του την περασμένη Πέμπτη.

Τη διάλεξη, παρακολούθησαν εκατοντάδες μάχιμα νοσοκομειακά στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Ο ομιλητής είπε πως «υφίσταται ως ισχυρή πεποίθηση ότι, η διαχείριση και η ηγεσία στον τομέα της υγείας δεν είναι τόσο σημαντικό ζήτημα, αν τελικά επιτυγχάνεται πολύ καλή κλινική φροντίδα. Όμως, αυτό το επίτευγμα στο επίπεδο της κλινικής φροντίδας δεν πρέπει να υπονομεύει τη σημασία της υψηλής παροχής υπηρεσιών υγείας εκ μέρους της διοίκησης και ηγεσίας.

Για την προαγωγή της αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας θα πρέπει να αναγνωριστούν δύο σημαντικά συστατικά στοιχεία: η ανάγκη επαγγελματισμού στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης και η ανάγκη μέτρησης της οργανωσιακής απόδοσης.

Η επαγγελματοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα κατορθωθεί η συμφωνία, σε διεθνές επίπεδο, για το ποιες είναι οι βασικές ικανότητες των διοικητών, αυτών που ηγούνται της υγειονομικής φροντίδας.
Έτσι, η επεξεργασία και ο καθορισμός αυτών των βασικών ικανοτήτων αποτέλεσε το εργαλείο-ορόσημο στην υποστήριξη της επαγγελματοποίησης, αλλά τώρα, που αυτό κατορθώθηκε, η ευθύνη εναπόκειται στις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις των διοικητών νοσοκομείων.

Αυτό το έργο των εθνικών ενώσεων μπορεί να υποστηριχθεί από το διαδικτυακό Σύστημα Αυτοαξιολόγησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Νοσοκομείων (IHF). Η εκτεταμένη αξιοποίηση αυτού του εργαλείου σε εθνικό επίπεδο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για ένα χάρτη πορείας στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος.

Ο δεύτερος σημαντικός στόχος είναι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών διοίκησης. Οι αρχικές μελέτες είναι πολύ περιορισμένες, ενώ έρευνες πραγματοποιούνται σε ποικίλες κατευθύνσεις. Τα εμπόδια σε αυτές τις μετρήσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικά, αλλά καταγράφονται προσπάθειες που δείχνουν ότι το «μονοπάτι» στην προσέγγιση χαράσσεται. Μία προσέγγιση είναι αυτή της διαπίστευσης έναντι της επιλογής πιστοποίησης ISO. Όμως, η καταλληλότερη επιλογή θα ήταν να αναπτυχθούν πρακτικές βασισμένες στην τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου όμως, απαιτεί την δυναμική κινητοποίηση τόσο των ακαδημαϊκών, όσο και των επαγγελματικών ενώσεων.

Παρά την καθημερινή πίεση στην εργασία, είναι κρίσιμο οι διοικητές να υιοθετήσουν μία φιλόδοξη στάση για την εξέλιξη της αξιοπιστίας του επαγγέλματος και να κατορθώσουν να ακούγεται η φωνή τους από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής».

Eric de Roodenbeke

Διαβάστε ακόμη:

Προμήθειες ΕΣΥ: Έντονες αντιδράσεις από τους Μάνατζερς Υγείας - Προβλέπουν Προανακριτική Επιτροπή

Η πορεία της ΠΦΥ διχάζει: Αντιρρήσεις του υπ. Υγείας στο συνέδριο των Managers Υπηρεσιών Υγείας

 

BEST OF NETWORK

PlusQueen