ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Κέντρο Μαστού ΜΗΤΕΡΑ στο πλευρό κάθε γυναίκας

Το ΜΗΤΕΡΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον προληπτικό έλεγχο ανίχνευσης και διάγνωσης καρκίνου του μαστού, προχώρησε στη συγκρότηση ενός συντονισμένου Κέντρου Μαστού που στόχο έχει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Πρόκειται για ένα Κέντρο που πληροί υποδειγματικά όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και αξιοποιεί τη συλλογική συνεργασία μεταξύ των ιατρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Το Κέντρο Μαστού ΜΗΤΕΡΑ στο πλευρό κάθε γυναίκας

To Κέντρο Μαστού ΜΗΤΕΡΑ παρέχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παθήσεων του Μαστού, με απώτερο στόχο του την επίσημη ευρωπαϊκή αναγνώρισή του από την EUSOMA ως εθνικό και διεθνές κέντρο αναφοράς παθήσεων του μαστού.

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Μαστού

- Σε όλες τις γυναίκες με πρόσφατη διάγνωση της νόσου

- Σε όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και ακολουθούν θεραπευτική αγωγή

- Σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας

- Σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να ενημερωθούν για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

- Στα άτομα του στενού οικογενειακού, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους.

μαστογράφος

Προδιαγραφές Κέντρου Μαστού

- Κάθε Χειρουργός Μαστού χειρουργεί τουλάχιστον 50 περιστατικά πρωτοεμφανιζόμενου καρκίνου του μαστού ανά έτος και το Κέντρο Μαστού συνολικά με το Απεικονιστικό Τμήμα διαχειρίζεται ετησίως 150 περιστατικά καρκίνου μαστού.

- Διευθύνεται από επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό.

- Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους στη χειρουργική του μαστού ιατρούς, αλλά περιλαμβάνει και άλλες ειδικότητες, όπως ακτινοδιαγνώστες, παθολόγους-ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές-ογκολόγους, παθολογοανατόμους, κυτταρολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, νοσηλευτές και βοηθούς ακτινολογικών εργαστηρίων, καθώς και διαχειριστή δεδομένων (data manager).

- Πραγματοποιείται διεπιστημονική σύσκεψη μία φορά την εβδομάδα.

- Διασφαλίζεται η κλινική έρευνα.

- Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό συμμετέχουν τακτικά σε προγράμματα επιμόρφωσης.

- Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις γνώσεις τους.

- Οι ασθενείς ελέγχονται και παρακολουθούνται σε συστηματική βάση.

- Παρέχεται ψυχο-ογκολογική συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, καθώς και πρόσβαση σε φυσιοθεραπευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Τμήματα και Υπηρεσίες

Το Κέντρο Μαστού ΜΗΤΕΡΑ απαρτίζεται από εξειδικευμένα τμήματα και κλινικές που στόχος τους είναι η διεπιστημονική αντιμετώπιση των γυναικών με παθήσεις μαστού:

- Τμήμα Απεικόνισης Μαστού

- Κλινικές Μαστού (Α’, Β’, Γ’)

- Πλαστική Χειρουργική / Αποκατάσταση

- Γενετική Συμβουλευτική

- Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

- Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

- Ογκολογική Κλινική

- Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

- Ψυχολογική Υποστήριξη

- Φυσιοθεραπευτική Υποστήριξη

Πηγή: www.mitera.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ