ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ημερίδα του υπουργείου Υγείας για το μέλλον των ψυχιατρικών νοσοκομείων

Το μέλλον των ψυχιατρικών νοσοκομείων είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και συγκεκριμένα με την πρωτογενή πρόληψη, την τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και την καθιέρωση κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε τομέα.

Ημερίδα του υπουργείου Υγείας για το μέλλον των ψυχιατρικών νοσοκομείων

Την ίδια στιγμή, εξαρτάται από την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων και τη μεταφορά της οξείας ψυχιατρικής περίθαλψης στα γενικά νοσοκομεία, την επέκταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και έφηβους αλλά και σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως είναι οι ασθενείς με άνοια ή με αυτισμό.

Οι αρχικοί στόχοι της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης προέβλεπαν την κατάργηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων, με την ανάπτυξη της κοινοτικής φροντίδας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Προέταξαν την ανάπτυξη και την εμπέδωση ενός κοινοτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας απέναντι στον εγκλεισμό και τις πρακτικές της ιδρυματικής περίθαλψης.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ολοκληρωμένης κοινοτικής φροντίδας πώς μπορεί να είναι η δομή του σημερινού ψυχιατρικού νοσοκομείου; Η «κατάργηση» του ψυχιατρείου περιορίζεται στην διακοπή της λειτουργίας του ή μεταφράζεται σε μετασχηματισμό, στο πλαίσιο του συνολικού μετασχηματισμού των ψυχιατρικών δομών και της «ασυλικής κουλτούρας»; Τι έχουμε διδαχθεί από τη λειτουργία των κοινοτικών υπηρεσιών και από τους τρόπους δικτύωσής τους;

Με τους παραπάνω αλλά και με άλλους προβληματισμούς θα επιχειρήσει να αναμετρηθεί η ημερίδα του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Το μέλλον των ψυχιατρικών νοσοκομείων σε ένα περιβάλλον κοινοτικής ψυχιατρικής: Κατάργηση ή μετασχηματισμός και με ποιες προϋποθέσεις», με βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και με πρόθεση να επαναφέρει την συζήτηση για την επόμενη μέρα στο πεδίο της ψυχικής υγείας.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00-16:00, στο Αμφιθέατρο του υπουργείου (Αριστοτέλους 17, Αθήνα). Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.