ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΦΙ: Κορυφαίος στόχος η προσέλκυση κλινικών μελετών για το καλό της Φαρμακευτικής Ιατρικής

Με στόχο την προσέλκυση κλινικών μελετών φάσης Ι και σημαντικών ερευνητικών έργων, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), ανακοινώνει τη συνεργασία με την IFAPP Academy και την υλοποίηση προγράμματος για τη διαδικτυακή εκπαίδευση και πιστοποίηση στη Φαρμακευτική Ιατρική. 

ΕΛΕΦΙ: Κορυφαίος στόχος η προσέλκυση κλινικών μελετών για το καλό της Φαρμακευτικής Ιατρικής

Το εν λόγω πρόγραμμα, εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που πραγματοποίησε η ΕΛΕΦΙ τη χρονιά που πέρασε.

Τον απολογισμό της χρονιάς, έκανε προχθες η πρόεδρος της ΕΛΕΦΙ, δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου, κατά την εκδήλωση της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρίας.

Ειδικότερα, η κυρία Μπαρούστου σημείωσε πως κύριος σκοπός της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Φαρμακευτικής Ιατρικής. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με διάφορους τρόπους και δραστηριότητες, που περιστρέφονται γύρω από το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και εκδοτικό έργο της εταιρείας και αφορούν:

  • Στη συστηματική επιστημονική ενημέρωση των μελών της μέσω του περιοδικού «Αρχεία Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής» που παραθέτει τις τάσεις και τους προβληματισμούς γύρω από την βιοϊατρική έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία για την ανάπτυξη, έγκριση και χρήση των νέων και προηγμένων θεραπειών. Επιπλέον, το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα webinars για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων για την εξειδίκευση στην Φαρμακευτική Ιατρική.
  • Στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, όπως το 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής τον Ιούνιο του 2017 και ένα πρωτότυπο φροντιστήριο κλινικών μελετών το Δεκέμβριο του 2017.
    Στη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και διάκρισης των μελών της, με πρόσφατο παράδειγμα την απονομή της διεθνούς υποτροφίας IFAPP Academy σε μέλος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Αναφερόμενη στο 2018, η κυρία Μπαρούτσου τόνισε ότι θα επιδιώξει την επίτευξη ορισμένων πρόσθετων στόχων που το Δ.Σ. κρίνει σημαντικούς και αφορούν συγκεκριμένα:

  • στην πληρέστερη επικοινωνία με τα μέλη, την επιστημονική κοινότητα και τους εταίρους της ΕΛ.Ε.Φ.Ι., ανανεώνοντας την ιστοσελίδα της και ενισχύοντας την παρουσία της με τη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.
  • στην αναβάθμιση της ταυτότητας της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. και της συμβολής της στις μεταρρυθμίσεις και δράσεις που θα προάγουν περαιτέρω την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και το ορθό πλαίσιο για την αξιολόγηση και αποζημίωση των καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσω των ευρύτερων συνεργασιών της με επιστημονικές εταιρείες και φορείς σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • στην ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη χαρτογράφηση εξειδίκευσης κέντρων προ-κλινικής, κλινικής και μεταφραστικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων και κέντρων κλινικών δοκιμών Φάσεως Ι, καθώς και Proof of Concept studies στην Ελλάδα.
  • στη δημιουργία Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και δράσεων επικοινωνίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα την εξέλιξη των νέων ταλαντούχων μελών της.

Τέλος, η Πρόεδρος, αλλά και η γενική γραμματέας Άντζελα Βερναδάκη, τόνισαν τη σημασία της παρακίνησης των μελών και φίλων της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. να υποστηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες, διατυπώνοντας παράλληλα την αισιοδοξία τους για την προσέλκυση νέων μελών και για την περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. ως συνομιλητή στο χώρο της υγείας, της επιστήμης και της έρευνας.

Διαβάστε ακόμη:

PhRMA Innovation Forum: Η καινοτομία αντιμετωπίζεται ως δαπάνη - Όχι σε ένα ακόμη αδιέξοδο

Η Βαρβάρα Μπαρούτσου νέα πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής

3ο Συνέδριο ΕΛΕΦΙ: Η Ελλάδα ερευνά, καινοτομεί και αριστεύει