ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κλείνει το κέντρο υποδοχής της Μόριας ως «ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία»

Κλείνει το κέντρο υποδοχής της Μόριας ως «ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία»

Σύμφωνα με αιτιολογημένη Γνωμοδότηση-Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Λέσβου, η οποία βασίστηκε σε εκθέσεις αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λέσβου, ο χώρος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων στη Μόρια θεωρείται «ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κας Χριστιάνας Καλογήρου, τάσσεται προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών) στο αρμόδιο υπουργείο για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση (εδώ).

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερομένων προβλημάτων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προβεί στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια κατά τα προβλεπόμενα από τον Νόμο.

Φωτογραφία: Eurokinissi

BEST OF NETWORK