ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12μηνη παράταση συμβάσεων για υγειονομικούς που έχουν προσληφθεί μέσω ΟΑΕΔ

12μηνη παράταση συμβάσεων για υγειονομικούς που έχουν προσληφθεί μέσω ΟΑΕΔ

Πρόκειται για πάνω από 3.800 άτομα.

Όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Υγείας, η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, οπότε και επισήμως το «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της Υγείας» παρατείνεται για ένα χρόνο.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 3.802 εργαζόμενους διαφόρων κλάδων και όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε νοσοκομεία και κέντρα Υγείας, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και σε μια σειρά από εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου.

Για 2.865 από αυτούς, οι παρατάσεις ξεκινούν από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2019 και για τους υπόλοιπους 937 θα αρχίσουν τον ερχόμενο Νοέμβριο. Η συνολική δαπάνη για τη συνέχιση των συμβάσεών τους υπολογίζεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων είναι: για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έως 1.087 ευρώ, για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έως τα 1.032 ευρώ, για την κατηγορία ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τα 853 ευρώ και για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έως τα 775 ευρώ. Προβλέπονται επιδόματα, εφημερίες και νυχτερινά.