ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύχθηκαν οι κενές θέσεις αγροτικών γιατρών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1η έως 15 Μαρτίου.

Προκηρύχθηκαν οι κενές θέσεις αγροτικών γιατρών

Πρόκειται για πάνω από 600 θέσεις οι οποίες είτε είναι ήδη κενές είτε αναμένεται να αδειάσουν μέσα στους επόμενους μήνες (επειδή οι γιατροί που υπηρετούν τελειώνουν το αγροτικό ή υπηρεσία υπαίθρου, όπως επισήμως λέγεται). Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και θέσεις γιατρών σε πλοία.

Για τις θέσεις αυτές μπορούν να κάνουν αίτηση γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, γιατροί που υποχρεούνται να κάνουν υπηρεσία υπαίθρου και αγροτικοί γιατροί επί θητεία, με αυτή τη σειρά προτεραιότητας στην επιλογή.

Γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω προκήρυξη οι επι θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο αν η προηγούμενη σύμβασή τους λήγει μέχρι την λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι στα πλοία δεν αναμένεται να διοριστούν γενικοί γιατροί. Για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες γιατρών απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου.

Όπως συνηθίζεται, όπου υπάρχει δυνατότητα, παρέχονται καταλύματα στους αγροτικούς γιατρούς, ενώ ορισμένοι δήμοι ή περιφέρειες καλύπτουν και τα έξοδα διατροφής.

Όλες οι θέσεις, τα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες της προκήρυξης, εδώ και εδώ.