ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσα θεραπευτήρια «έβαλαν λουκέτο» στην χώρα

Μειώθηκε ο αριθμός των θεραπευτηρίων στη χώρα σύμφωνα με την σχετική ετήσια απογραφική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσα θεραπευτήρια «έβαλαν λουκέτο» στην χώρα

Ο αριθμός των θεραπευτηρίων στη χώρα μειώθηκε κατά 1,1% το 2017 (από 280 μονάδες το 2016 σε 277 μονάδες το 2017), ενώ από τα στοιχεία προκύπτουν ότι με βάση το νομικό καθεστώς τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (53,1%) των θεραπευτηρίων ήταν ιδιωτικά.

Συγκεντρωτικά για την τελευταία τετραετία 2014-2017, ο αριθμός των θεραπευτηρίων την τελευταία τετραετία μειώθηκε κατά 2,1%.

Το 2017, το 62,8% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά και το 33,2% Εξειδικευμένα, διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των Ειδικών θεραπευτηρίων αποτελούν τα Νευροψυχιατρικά με ποσοστό 17,3% και τα Μαιευτικά- Γυναικολογικά με 6,5%.

Οι αναπτυγμένες κλίνες κλειστής νοσηλείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2016, ενώ από το 2014 έως το 2017 μειώθηκαν κατά 893 κλίνες (1,9%). Αντίθετα, οι κλίνες ανοικτής νοσηλείας (κλίνες ημέρας) κατά την ίδια περίοδο 2014- 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 409 κλίνες (11,5%).

Μειώθηκε και το προσωπικό

Κατά την τετραετία (2014- 2017) παρατηρείται μείωση κατά 4,2% του αριθμού του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα θεραπευτήρια. Μείωση κατά 9,6% παρατηρείται και στο βοηθητικό προσωπικό των θεραπευτηρίων (βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, άλλες βοηθητικές ειδικότητες), ενώ στο νοσηλευτικό προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1,5%.

Τα περισσότερα που έκλεισαν ήταν στην Περιφέρεια Αττικής

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 περιφέρειες της χώρας, τα περισσότερα θεραπευτήρια (34,7% του συνόλου των θεραπευτηρίων), βρίσκονταν στην περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη σε ποσοστό την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (15,9%) και τρίτη τη Θεσσαλία (11,6%). Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρουσιάζεται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, όπου τα θεραπευτήρια συνολικά σε όλες αυτές τις περιφέρειες αντιστοιχούν στο 10,1% του συνόλου της χώρας.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)