ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΑΦΕΕ: Συνέδριο για την ανάπτυξη των Κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Στις 16 Οκτωβρίου 2019, θα διεξαχθεί το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας από τον Σύλλογο Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.)

ΣΑΦΕΕ: Συνέδριο για την ανάπτυξη των Κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Το συνέδριο στόχο έχει την ανάδειξη και διεκδίκηση πολιτικών για την ανάπτυξη των Κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου

- Πολιτικές για την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα

- Η φαρμακευτική βιομηχανία, κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα

- Σχεδιασμός και υλοποίηση Κλινικών Μελετών: νέα μοντέλα, διεθνείς τάσεις και ο ρόλος των CROs

- Η Κλινική Έρευνα στα Δημόσια Ελληνικά Νοσοκομεία: αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή επίτευξη των στόχων

- Η συμβολή των ασθενών στις σύγχρονες ερευνητικές θεραπευτικές προσπάθειες, σε συνάρτηση με τη βιοηθική διάσταση

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με την υποστήριξη ήδη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), του Phrma Innovation Forum (PIF) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.).

«Η δραστηριότητα για διεξαγωγή κλινικών μελετών στη χώρα μας, ενώ παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης, όχι μόνο παραμένει στάσιμη, αλλά δείχνει και χαρακτηριστικά υστέρησης. Τούτο, μάλιστα, τη στιγμή που εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον τόσο εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, όσο και του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Όμως, παρά τις εξαγγελίες από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες και τις επανειλημμένες συζητήσεις, η κατάσταση δεν βελτιώνεται», επισημαίνει ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), τονίζοντας πως «σε μια Ελλάδα που αλλάζει προσανατολισμούς και που αναζητά πεδία αναπτυξιακής πορείας, είναι η κατάλληλη στιγμή να συνεισφέρουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και παράγοντες της αγοράς στην προσπάθεια ανάταξης του “κλίματος” και να αναζητήσουμε σοβαρές - αξιόπιστες λύσεις και πολιτικές στον τομέα των κλινικών μελετών. Μια τέτοια αναζήτηση μπορεί να γίνει σε ένα θεσμικό συνέδριο, οργανωμένο από έναν αξιόπιστο φορέα, με σφαιρική προσέγγιση, ευρύτητα και δυναμική παρεμβάσεων για την προώθηση των συμπερασμάτων του στους αρμόδιους φορείς».