ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΟΚ: Πρόγραμμα επιμόρφωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από Καρκίνο

Στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, εστιάζει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο (πρώτη Κυριακή του Ιουνίου).

ΕΛΛΟΚ: Πρόγραμμα επιμόρφωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από Καρκίνο

«Η πανδημία του κορονοϊού covid-19, μεταξύ άλλων κατέστησε απολύτως αναγκαία για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ασθενείς με καρκίνο και τους φροντιστές τους την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας. Η έλλειψη ψηφιακού αλφαβητισμού που οδηγεί στον ψηφιακό αποκλεισμό, ιδιαίτερα των ατόμων άνω των 65 ετών, είναι μείζον θέμα για όσους δεν έχουν τις ευκαιρίες, τα εφόδια και τις δυνατότητες να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ προβάλει η ανάδυση νέας μορφής ανισοτήτων», αναφέρει η ΕΛΛΟΚ.

Τονίζει ότι η γνώση είναι δύναμη και αντί άλλης εκδήλωσης, αποφάσισε να συμμετάσχει στην Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο, προσφέροντας στα μέλη της και σε όσους άλλους το επιθυμούν, τις απαραίτητες βασικές γνώσεις ώστε να μπορούν όλοι να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Ανοικτό πρόγραμμα επιμόρφωσης

Η ΕΛΛΟΚ διοργανώνει ανοικτό πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο θα διεξαχθεί σε τέσσερις δίωρες ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, και θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα που αφορά την απόκτηση και βελτίωση βασικών δεξιοτήτων για τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών, οι οποίες συνεχώς διευρύνονται στον τομέα της υγείας. Οι υπόλοιπες ενότητες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί στις 11, 16 & 23 Ιουνίου 2020

Συγκεκριμένα το περιεχόμενο του προγράμματος ενημέρωσης θα εστιάσει στα εξής θέματα κατά ενότητα:

- Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: «Βασικές ψηφιακές δεξιότητες / Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείων συλλόγων με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές».

- Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: Το διαδίκτυο, ένας σημαντικός συνεργάτης των Εθελοντικών Οργανώσεων

- Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: Επικοινωνία και αλληλεπίδραση μελών εθελοντικών οργανώσεων

- Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: Διαδικτυακή αναζήτηση πόρων

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους εισηγητές στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ: https://ellok.org/webinars-schedule/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ