ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδική αποζημίωση 500 ευρώ για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ

Εντός του Αυγούστου οι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας θα λάβουν ειδική αποζημίωση ύψους 500 ευρώ, προκειμένου να αντικαταστήσουν την υπηρεσιακή στολή τους με νέα που θα είναι σύμφωνη με τις ειδικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το ΕΚΑΒ. 

Ειδική αποζημίωση 500 ευρώ για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ

Η χορηγία αυτή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και είναι μια απλή, αλλά συμβολική αναγνώριση από την Πολιτεία του έργου που επιτελεί το ΕΚΑΒ.

Απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας Θόδωρου Σκυλακάκη και Βασίλη Κοντοζαμάνη προβλέπει πως χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση, ύψους 500 ευρώ, για την αγορά ή αντικατάσταση υπηρεσιακής στολής στους υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με τις ειδικότητες: Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου, Νοσηλευτή, Τεχνικού Συνεργείου, Καθαριστή – Καθαρίστριας και Ιατρού, που υπηρετούν σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Οι προαναφερόμενες ειδικότητες υπαλλήλων υποχρεούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους να φορούν υπηρεσιακή στολή, σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Η αποζημίωση των 500 ευρώ θα καταβάλλεται στους δικαιούχους υπαλλήλους εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, αλλά για το έτος 2020 θα καταβληθεί εντός του επόμενου μήνα από την έκδοση της υπουργικής απόφασης, δηλαδή τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την απόφαση των κ.κ. Σκυλακάκη και Κοντοζαμάνη η αποζημίωση θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Σημειώνεται πως όσον αφορά στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον Μάρτιο έχει εγκριθεί η πρόσληψη 900 ατόμων επικουρικού προσωπικού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των πρώτων 100 ατόμων.

Παράλληλα, εν μέσω θέρους το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας έχει επαναδιατάξει τις δυνάμεις του με την ηγεσία του υπουργείου και τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ να έχει φροντίσει να ενισχύσει τις τουριστικές περιοχές, ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση αν βρεθεί ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού και χρειαστεί νοσηλεία, να μπορέσει να διακομιστεί άμεσα σε ένα νοσοκομείο αναφοράς της ηπειρωτικής χώρας.