ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θ. Λιακόπουλος: Η καινοτομία είναι απαραίτητη για να μετασχηματίσουμε το σύστημα υγείας

Απολογιστικό Άρθρο Προέδρου Επιτροπής Ιατροτεχνολογικών και Διαγνωστικών Εταιριών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Θεόδωρου Λιακόπουλου.

Θ. Λιακόπουλος: Η καινοτομία είναι απαραίτητη για να μετασχηματίσουμε το σύστημα υγείας

Το φετινό συνέδριο ενδιάμεσα της κρίσης του Covid-19, είχε ιδιαίτερη σημασία αφού έδωσε τη δυνατότητα στους ομιλητές και στο ακροατήριο, κυρίως μέσω του διαδικτύου, να ανταλλάξουν απόψεις οι οποίες είχαν ως βάση τη συνεννόηση, και τον εποικοδομητικό διάλογο.

Με το ενωτικό πνεύμα που μας χαρακτηρίζει και επιβάλλεται ιδίως σε καιρούς κρίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν και αναγνώρισαν τα σημεία προόδου του Εθνικού Σύστηματος Υγείας σε επίπεδο γνώσης, διαχείρισης και τεχνογνωσίας μέσα από την πανδημία.

Έγιναν κοινώς αποδεκτές οι ευκαιρίες που ξετυλίγονται μπροστά μας σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, επαρκούς στελέχωσης των μονάδων περίθαλψης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του διοικητικού, ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και η σημασία της διάγνωσης και θεραπείας με την χρήση της καινοτομίας και προηγμένων τεχνολογιών.

Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε ότι είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση διαδικασιών αποζημίωσης, κοστολόγησης, προμήθειας, πληρωμής ιατροτεχνολογικών και διαγνωστικών προϊόντων καθώς και καταγραφής των απαραίτητων αποτελεσμάτων/δεικτών. Οι κατάλληλες αποφάσεις μπορούν να ενισχύσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την σημαντικότητα του κόστους – αποτελεσματικότητας. Είναι σημαντικό στην εξίσωση της προμήθειας νέας τεχνολογίας, να συνυπολογίζεται εκτός από την τιμή και η απόδοση, καθώς και οι κλινικές εκβάσεις. Νέα μοντέλα όπως Value Based Agreements και Evidence Βased Decision Making έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ποιότητα και αποτελεσματικότητα στο σύστημα υγείας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Επιπλέον υπήρχε σύγκληση απόψεων ως προς τη σημασία της ένταξης της ψηφιακής τεχνολογίας σε πολλαπλά επίπεδα εφαρμογής. Η καινοτομία είναι απαραίτητη για να μετασχηματίσουμε το σύστημα υγείας και σίγουρα χρειαζόμαστε επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα αλλά κυρίως αποδοχή της αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε.

Φέτος το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους ομιλητές τόσο από την Ελληνική όσο και από τη διεθνή κοινότητα, να αξιολογήσουν το παρελθόν και το παρόν, και να συμφωνήσουν στα σημαντικά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα για ένα αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο αύριο.