ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στις 18 Νοεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου Υγεία

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα ανακοινωθούν οι οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2014 του Ομίλου Υγεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές.

Στις 18 Νοεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου Υγεία

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, "το Υγεία γνωστοποιεί ότι η ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων για το εννεάμηνο της χρήσης 2014 θα δημοσιευθούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι στο εξάμηνο ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Υγεία ανήλθε σε 121,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 0,7% έναντι 120,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2014, ανήλθε σε 115,1 εκατ.ευρώ έναντι 120,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 6,6% και ανήλθαν στα 16,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,7 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 10,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,7 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε οριακές ζημιές ύψους -€ 0,06 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι ζημιών -€ 3,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές -€5,6 εκατ. έναντι ζημιών -€3,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ