ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Clawback και rebate επέφεραν μείωση εσόδων των ιδιωτών παρόχων υγείας

Κατά 19% μειώθηκαν τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα το 2013 σε σχέση με το 2012, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα κλαδικής μελέτης με τίτλο «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group ΑΕ.

Clawback και rebate επέφεραν μείωση εσόδων των ιδιωτών παρόχων υγείας

Σύμφωνα με την Icap, τα έσοδα αλλά και τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, επηρεάστηκαν αρνητικά από την επιβολή του νόμου 4172/2013 (μηχανισμός clawback/ rebate), βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεώθηκαν σε «απομείωση» των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε μεσαίες και μικρότερες μονάδες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια, οι κλινικές αποκατάστασης-αποθεραπείας και οι μαιευτικές κλινικές. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, πολλά από τα οποία ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια οικονομικών και κλαδικών μελετών της Icap Group, Σταματίνα Παντελαίου, «η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (βάσει αξίας), παρουσίασε μείωση της τάξης του 19% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα κατά κατηγορία, τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα έσοδα των γενικών κλινικών (ποσοστό περίπου 23%) και ακολουθεί η αγορά των μαιευτικών- γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό μείωσης περίπου 15%. Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η μείωση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 9,5% το 2012. Απώλειες καταγράφονται και για την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, το μέγεθος αγοράς των οποίων μειώθηκε κατά περίπου 22% την περίοδο 2013/12. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του νόμου περί clawback και rebate, τότε εκτιμάται ότι το ποσοστό μείωσης της συνολικής αξίας της αγοράς των γενικών και μαιευτικών κλινικών θα ήταν σαφώς χαμηλότερο το 2013/2012».

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 19 επιλεγμένων αριθμοδεικτών για την πενταετία 2009-2013. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός (για τις χρήσεις 2012 και 2013) βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 57 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 10 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 53 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων. Από την ανάλυση των ομαδοποιημένων ισολογισμών προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών παρουσίασε ποσοστιαία μείωση 10% το 2013, των μαιευτικών κλινικών μείωση κατά 5,5% και των διαγνωστικών κέντρων κατά 2,2%.

Τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίζονται μειωμένα κατά 25%, των μαιευτικών κλινικών μειωμένα κατά 14,4% και των διαγνωστικών κέντρων μειωμένα κατά 7,7%.
Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενικών αλλά και των μαιευτικών κλινικών παρέμεινε ζημιογόνο και το 2013, αλλά το ύψος των ζημιών περιορίσθηκε. Διαφορετική είναι η εικόνα για τα διαγνωστικά κέντρα, το τελικό αποτέλεσμα των οποίων ήταν κερδοφόρο, μειωμένο ωστόσο κατά 28% το 2013/2012.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του νόμου 4172/2013 (μηχανισμός αυτόματων επιστροφών clawback/ rebate), επιβάρυνε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου.

Όπως επισημαίνει η Icap, εκπρόσωποι του κλάδου είναι αρκετά επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας το 2014 και τηρούν στάση «αναμονής» μπροστά στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις της χώρας. Μελετώντας τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου για το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, καταγράφεται (αθροιστικά) στασιμότητα των συνολικών εσόδων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ