ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Άδεια εγκατάστασης για κτηριακή & μηχανολογική επέκταση στην Ανφάρμ Ελλάς ΑΕ

Άδεια εγκατάστασης για κτηριακή και μηχανολογική επέκταση, διάρκειας τριών ετών, χορηγήθηκε στο εργοστάσιο της «ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης όπως δημοσιεύεται στην Διαύγεια.

Άδεια εγκατάστασης για κτηριακή & μηχανολογική επέκταση στην Ανφάρμ Ελλάς ΑΕ

Η θέση εγκατάστασης στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο είναι το 61ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας της ∆ημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Σύμφωνα με την απόφαση χορηγήθηκε άδεια:

Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων, αξίας 6.185.920 ευρώ ο παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός και αξίας 678.940,57 ευρώ ο μη παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός, προστασίας περιβάλλοντος και εργαζόμενων και ο βοηθητικός εξοπλισμός. Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεώργιος Στεργίου με εντολή του υφυπουργού.