ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Με βελτιωμένα αποτελέσματα η Sanofi στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Αύξηση 2,6% στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) σε σταθερή τιμή συναλλάγματος (CER) εμφανίζει η φαρμακευτική Sanofi το 1ο τρίμηνο του 2015 και 12,8% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία. Η ανάπτυξη της Sanofi ενισχύεται από τη Genzyme και τη Merial.

Με βελτιωμένα αποτελέσματα η Sanofi στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν ως εξής:

• Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,4% (+12,3% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία) ανερχόμενες σε €8.810 εκατ.

• Οι ελαφρώς μειωμένες πωλήσεις του τομέα Διαβήτη (-3,2%) αντικατοπτρίζουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο της τιμολόγησης της ινσουλίνης glargine 100 U/mL στις ΗΠΑ

• Η Genzyme κατέγραψε αύξηση 30,9% που προήλθε κυρίως από το teriflunomide

• O τομέας της Υγείας των Ζώων κατέγραψε ένα ισχυρό τρίμηνο (+13,5%) χάρη στην απόδοση του NexGard

• Ο τομέας των Εμβολίων (-4,6%) μειώθηκε λόγω αναμενόμενης καθυστέρησης της εκστρατείας για τη γρίπη στο Νότιο Ημισφαίριο

• Οι πωλήσεις στις Αναδυόμενες Αγορές αυξήθηκαν κατά 7,3%

Σταθερές Οικονομικές Επιδόσεις

• Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων κατέγραψαν αύξηση κατά 1,6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) (μέχρι 11,6% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία) και ανήλθαν σε € 1.726 εκατ. παρά τις επενδύσεις των νέων κυκλοφοριών και τον αντίκτυπο της τιμολόγησης της ινσουλίνης glargine 100 U/mL στις ΗΠΑ.

• Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και ανήλθαν σε €1,32, αυξανόμενα κατά 12,8% σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία

Σημαντικά επιτεύγματα από την κυκλοφορία νέων προϊόντων

• Η νέας γενιάς ινσουλίνη glargine 300 U/mL κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ κι έχει εγκριθεί στην ΕΕ

• Το eliglustat έχει εγκριθεί στην Ευρώπη και την Ιαπωνία

• Οι πωλήσεις του alemtuzumab υποστηρίχτηκαν από την εισαγωγή του στην αγορά των Η.Π.Α.

• Η κυλιόμενη υποβολή του εμβολίου για το δάγκειο πυρετό ξεκίνησε σε 6 ενδημικές χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής

•Τα αποτελέσματα της μελέτης ELIXA για την καρδιαγγειακή ασφάλεια της lixisenatide υποστηρίζουν την επανυποβολή του φακέλου το τρίτο τρίμηνου του 2015 στις ΗΠΑ

Οικονομικές προβλέψεις για το 2015

Για το 2015 η Sanofi εξακολουθεί να αναμένει τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων να είναι σταθερά ως ελαφρώς αυξανόμενα έναντι του 2014 σε σταθερές μέσες τιμές συναλλάγματος, εξαιρούμενων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων.

Επιπλέον, η θετική επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων του 2015 εκτιμάται ότι θα είναι περίπου +12%, με την υπόθεση ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα παραμείνουν σταθερές τα επόμενα τρία τρίμηνα, στις μέσες τιμές του Μαρτίου του 2015.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sanofi, Olivier Brandicourt, δήλωσε: «Η Sanofi έκανε μια καλή αρχή για το 2015. Οι επιχειρήσεις μας παρέχουν μια σταθερή βάση για τα νέα μας προϊόντα. Οι πρόσφατες κυκλοφορίες της Sanofi σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες γνωμοδοτήσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και τις προγραμματισμένες υποβολές φακέλων πριν από το τέλος του έτους θα οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη. Σε αυτή τη σημαντική στιγμή για την εταιρεία, πρωταρχικός στόχος μου είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου των καινοτόμων προϊόντων και η περαιτέρω καθιέρωση της Sanofi ως ηγετικής βιοφαρμακευτικής εταιρείας».