ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

MSD Ελλάς: Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη, τη στήριξη της κοινωνίας & του περιβάλλοντος

MSD Ελλάς: Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη, τη στήριξη της κοινωνίας & του περιβάλλοντος

Την πολύπλευρη παρουσία της στην αγορά, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους εργαζόμενους, αναδεικνύει ο πρώτος απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας της MSD Ελλάδας.

Πρόκειται για μία συστηματική περιγραφή και αποτύπωση των σημαντικότερων πρωτοβουλιών της εταιρείας, η οποία λειτουργεί στη χώρα μας από τον Ιούνιο του 2010. Η δημοσιοποίηση του απολογισμού επιβεβαιώνει την κουλτούρα της διαφάνειας που την διέπει.

«Είναι τιμή μου να υπογράφω την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την MSD», σημειώνει η Agata Jakoncic, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας.

Σύμφωνα με την κ. Jakoncic, η MSD αντιλαμβάνεται ότι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην αειφόρο ανάπτυξη είναι πιο σημαντική από ποτέ και η ανάπτυξη της εταιρίας οφείλει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με την έκθεση, στον τομέα “Κοινωνία”, η MSD Ελλάδας υλοποιεί προγράμματα, τα οποία αντανακλούν το όραμα για ανάληψη πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων στην Ελλάδα και στηρίζονται στις αξίες της Εκπαίδευσης, Καινοτομίας, Συνεισφοράς και Φροντίδας.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να στηριχθεί η καινοτομία και η παραγωγικότητα, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες Υγείας και καινοτόμα φάρμακα, να ενισχυθούν οι γνώσεις τους σε θέματα πρόληψης σημαντικών νοσημάτων και να υπάρξει παρέμβαση στη διαμόρφωση πολιτικής Υγείας.

Μεταξύ των προγραμμάτων αυτών, περιλαμβάνεται και η δράση «Μητέρα & Παιδί», που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία «MSD for Mothers» και αποτελεί την παγκόσμια δέσμευση της MSD για την βελτίωση της πρόσβασης εγκύων, μητέρων και βρεφών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αλλά και για την προστασία της ζωής τους. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί» υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Ανάλογη ευαισθησία προκύπτει από τον τομέα “Περιβάλλον”, όπου η MSD ακολουθεί τις διαδικασίες και τις πολιτικές που έχουν τεθεί από την Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Η μητρική εταιρεία έχει δημιουργήσει τρεις περιβαλλοντικούς στόχους, οι οποίοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις δραστηριότητές της και επικεντρώνονται στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η MSD Ελλάδας προωθεί την ψηφιακή επικοινωνία ως αντισταθμιστικό μέτρο για τον περιορισμό της χρήσης του χαρτιού και βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης των οχημάτων της με νέα χαμηλότερων εκπομπων αερίων του θερμοκηπίου.

Ως μία κορυφαία και ανταγωνιστική επιχείρηση, η MSD Ελλάδας δίνει μεγάλη σημασία στον τομέα “Αγορά”, επιδεικνύοντας, ωστόσο, μία σημαντική ευαισθησία και υπευθυνότητα.

Αναγνωρίζοντας ότι οι απαντήσεις στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στην Υγεία, το Περιβάλλον και την Οικονομία απαιτούν πολύπλευρη συμμετοχή και δεξιότητες, συνεργάζεται με άλλους φορείς που μοιράζονται τη δέσμευσή της και οι οποίοι έχουν την δική τους μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Συμμετέχει στον διάλογο για βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, με συγκεκριμένες θέσεις Πολιτικής Υγείας που εστιάζουν στην καινοτομία και σε νέες εθνικές προτεραιότητες. Αναδεικνύουν την υιοθέτηση ενός συστήματος Υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, ώστε να μπορέσει να συντελεστεί η ποιοτική αλλαγή στο Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. Λειτουργεί την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www. msdpharmacy.gr για τους επαγγελματίες Υγείας του φαρμακείου.

Δεσμεύεται για την ποιότητα των προϊόντων της και απαιτεί αντίστοιχα πρότυπα από τους προμηθευτές της, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών.

Όλα τα παραπάνω, σχεδιάζονται και υλοποιούνται χάρη στη σημαντικότερη παράμετρο: τους εργαζόμενους της MSD Ελλάδας. Με βάση τον καθοριστικό τους ρόλο, η MSD δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της. Παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό που αφορά σε δεξιότητες διαχείρισης, ηγεσίας, καινοτομίας, digital marketing και άλλων επιχειρησιακών ενοτήτων.

Εφαρμόζονται, παράλληλα, διαδικασίες για τη διαχείριση των ταλέντων τους, ενώ οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν παροχές, όπως σωματικής ευεξίας, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Υπάρχει διαρκής φροντίδα για την εξάλειψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και η εταιρεία ακολουθεί με αυστηρότητα όλους τους κανόνες και την ελληνική νομοθεσία που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Παρέχει επίσης, πλήθος ειδικών παροχών που αποσκοπούν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής των υπαλλήλων, όπως ελαστικό ωράριο εργασίας μία ώρα το πρωί για τους υπάλληλους γραφείου, δυνατότητα σε όλες τις νέες μητέρες να λαμβάνουν την άδεια θηλασμού ως ισόχρονη άδεια και συντομότερο ωράριο εργασίας τις Παρασκευές.

Η κουλτούρα του εθελοντισμού και της προσφοράς είναι έντονη στην ομάδα των εργαζομένων της MSD. Το αποδεικνύουν κάθε χρόνο, όλο και πιο δυναμικά, με τις ιδέες και τη συμμετοχή στις ποικίλες δράσεις εθελοντισμού, οι οποίες είναι απόλυτα εναρμονισμένες και ενισχύουν ακόμα περισσότερο τους κεντρικούς πυλώνες αξιών της Καινοτομίας – Εκπαίδευσης – Συνεισφοράς – Φροντίδας στους οποίους εστιάζει η εταιρεία.

Βράβευση

Το προοδευτικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας είναι σύμφωνο με τα πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “CRI G4”, ενώ η έκδοση του πρώτου απολογισμού Κοινωνικής Ευθύνης συνέβαλε στη βράβευση της MSD Ελλάδας με το βραβείο “Silver CRI”.

To 2017 η εταιρεία τιμήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά με το ασημένιο βραβείο από το “Corporate Responsibility Index (CRI), το οποίο απονεμήθηκε έπειτα από την αξιολόγηση 100 παραμέτρων σε τομείς όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, η αγορά και ο χώρος εργασίας.
Τα περισσότερα από τα προγράμματα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης της MSD Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, ενισχύοντας σημαντικά το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη:

MSD for Mothers & ΓτΚ: Όταν ο εθελοντισμός αντικαθιστά την Πολιτεία στις υπηρεσίες υγείας

MSD Ελλάς: Silver Βραβείο από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ευθύνης για την ευαισθησία της

BEST OF NETWORK

Παγώνη στο Newsbomb.gr: Πότε θα γίνει η άρση lockdown -Όταν η κατάσταση ξεφεύγει δύσκολα επανέρχεται

Κορονοϊός: Τραγική κατάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πάνω από 1.000 κρούσματα σε 24 ώρες

Κρούσματα σήμερα: Νέο αρνητικό ρεκόρ με 562 διασωληνωμένους, 101 θανάτους και 2.135 νέες μολύνσεις

Μητσοτάκης: Αορίστου χρόνου όλοι οι γιατροί των ΜΕΘ

Νέες τουρκικές NAVTEX: Θέλουν να «μπλοκάρουν» ελληνικές ασκήσεις – Απαιτούν αποστρατικοποίηση

ΟΑΕΔ - Επίδομα - Δώρο Χριστουγέννων: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής

Αποκλειστικό Newsbomb.gr για προσωρινές συντάξεις: Τα ποσά, οι αυξήσεις και οι ημερομηνίες πληρωμής

Τρόμος: Έσκασε ηλεκτρική σκούπα και πήγε να σκοτώσει 44χρονη μητέρα

Χριστουγεννιάτικες αγορές με sms και τη μέθοδο click away - Πώς θα ψωνίσουμε τις γιορτές

Αστεροειδής σε μέγεθος ουρανοξύστη κατευθύνεται προς τη Γη με ταχύτητα 90.000 χλμ. την ώρα

Αποκάλυψη: Αυτό είναι το μυστικό σχέδιο του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας

Κορονοϊός: Αυτοί είναι οι βουλευτές που φοράνε πάλι ιατρικές ποδιές λόγω Covid 19