ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Απορρίφθηκε αίτημα του υπ. Υγείας για αρχείο ψυχικά ασθενών

Απορρίφθηκε αίτημα του υπ. Υγείας για αρχείο ψυχικά ασθενών
Η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε αίτημα του υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία αρχείου δεδομένων ατόμων που δέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε αίτημα του υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία αρχείου δεδομένων ατόμων που δέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Το υπουργείο Υγείας ζήτησε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την άδεια προκειμένου να του γνωστοποιηθούν προσωπικά  δεδομένα των τριών τελευταίων ετών των ασθενών ψυχικών νοσημάτων, π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, τόπος μόνιμης κατοικίας, ΑΜΚΑ, αριθμό επισκέψεων και θεραπευτικών πράξεων, διάγνωση, οικογενειακό περιβάλλον, δικαστικός παραστάτης εφόσον υπάρχει, κ.λπ.

Η Αρχή κάλεσε το υπουργείο Υγείας να παρέχει εξηγήσεις καθώς διαπίστωσε νομοθετικό κενό, αλλά το υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό.

Τελικώς η Αρχή απέρριψε το αίτημα κρίνοντας ότι για την επεξεργασία των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων υγείας απαιτείται η έκδοση σχετικού νόμου που να καθορίζεται με σαφήνεια ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών, ο αρμόδιος φορέας, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών, κ.λπ. και δεν αρκεί η έκδοση υπουργικών αποφάσεων.


 

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen