ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι 3 κίνδυνοι δημόσιας υγείας φέτος το χειμώνα

Τους κινδύνους δημόσιας υγείας που απειλούν τους Έλληνεςεξαιτίας τη οικονομικής κρίσης αλλά και την επανεμφάνισης παλιών ασθενειών,επισήμαναν ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Οι 3 κίνδυνοι δημόσιας υγείας φέτος το χειμώνα

Τους κινδύνους δημόσιας υγείας που απειλούν τους Έλληνεςεξαιτίας τη οικονομικής κρίσης αλλά και την επανεμφάνισης παλιών ασθενειών,επισήμαναν ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλασταράκοςκαι η Ταμίας του Συλλόγου, κα Βαρβάρα Ανεμοδουρά και ο Αντιπροέδρος της Ομοσπονδίας των Ιατρώντου ΕΟΠΥΥ κ. Ι. Χρονόπουλος στη συνάντηση που είχαν με την υφυπουργό ΥγείαςΖέττα Μακρή.

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ανέφεραν ότι τα προβλήματα πουπαρουσιάζονται στην δημόσια υγεία στη χώρα μας, τα οποία καθίστανται σε πολλέςπεριπτώσεις απειλητικά για τη ζωή είναι τα εξής:

- εξάρσειςπολυμυελίτιδος, φυματίωσης, λύσσας, πνευμονιοκοκκικές νόσοι, ελονοσία,ηπατίτιδα κλπ – νόσοι που επανεμφανίστηκαν ενώ είχαν εξαφανιστεί από την Ελλάδα

- ηανεπαρκής εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, η εγκατάλειψη της υγείας, ουποσιτισμός – φαινόμενα που δημιουργούνται από τις κακές συνθήκες υγιεινής καισυντελούν σε εξάρσεις των νοσημάτων αυτών με κίνδυνο επιδημιών

- ηεπικείμενη αιθαλομίχλη, λόγω της ατελούς καύσης από τη χρησιμοποίηση τζακιών,θερμαστρών καυσοξύλων, ξυλόσομπων κλπ.

Ο Πρόεδρος και η Ταμίας του ΠΙΣσημείωσαν ότι η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα τα οποία θα επιλύουν και όχιθα σκεπάζουν τα ζητήματα, όπως είναι η χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης σεοικονομικότερες τιμές, καθώς και η θέρμανση ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμούόπως είναι τα παιδιά στα σχολεία και οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας.

Επίσης, ανέφεραν ότι η ψυχική υγεία του πληθυσμού έχειεπιβαρυνθεί λόγω της οικονομικής κρίσης - αύξηση της συχνότητας των αυτοκτονιώνκαι των ψυχικών νοσημάτων συνολικά – με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στηνελληνική κοινωνία.

Η σωστή ενημέρωση του πληθυσμού και η συνέργια όλων τωνεμπλεκομένων φορέων καθίσταται απαραίτητη, σήμερα παρά ποτέ, αλλά και η λήψηόλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου, λόγω του επικείμενου χειμώνα, να μηθρηνήσουμε θύματα και να μην αντιμετωπίσουμε επιδημίες οι οποίες θαδημιουργήσουν καταστροφικά αποτελέσματα.

Η Υφυπουργός Υγείας δήλωσε ότι τα προβλήματα αυτά, τα οποίαείναι πράγματι υπαρκτά, θα τα παρακολουθεί και θα αναλάβει όλες τις δράσεις,μαζί με τους αρμόδιους φορείς, υγειονομικούς και μη, προκειμένου ναπροστατευτεί η υγεία του ελληνικού λαού.