ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Στερεύουν οικονομικά τα νοσοκομεία, χωρίς υλικά και θέρμανση

Στέρεψαν οι πιστώσεις των δημόσιων νοσοκομείων και ήδηάρχισαν να παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό,
Στερεύουν οικονομικά τα νοσοκομεία, χωρίς υλικά και θέρμανση

Στέρεψαν οι πιστώσεις των δημόσιων νοσοκομείων και ήδηάρχισαν να παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, φάρμακα καιαναλώσιμα. Το πρόβλημα είναι έντονο πλέον στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας καιτης Θεσσαλονίκης, αλλά στα νοσοκομεία της περιφέρειας οι ελλείψεις έχουν πλέονπάρει επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς σε πολλά έχει παρατηρηθεί το τελευταίοδιάστημα δυσκολία ακόμα και στην προμήθεια τροφίμων.

Τα αιτήματα για ενίσχυση των νοσοκομείων πέφτουν βροχή στογραφείο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Μόνο ο Ευαγγελισμός χρειάζεται μέχρι το τέλος του χρόνου 14εκατομμύρια ευρώ!

Ειδικά στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας, έχουν εξαντληθείτα κονδύλια για τη θέρμανση, με αποτέλεσμα σε πολλές κλινικές οι ασθενείς ναζεσταίνονται μόνο με τα αιρκοντίσιον.

Σε ερώτησή μας προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ΕνώσεωνΝοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κ. Δημήτρη Βαρνάβα για τα νοσοκομεία πουέχουν βρεθεί στο κόκκινο, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Δεν υπάρχει ούτεένα νοσοκομείο στην Ελλάδα που να μην έχει εξαντλήσει τον προϋπολογισμό πουείχε για το 2013. Όλα τα νοσοκομεία έχουν εξαντλήσει τα κονδύλια, ακόμα και ταΑντικαρκινικά νοσοκομεία, τα οποία συνήθως ήταν τα τελευταία νοσοκομεία πουεξαντλούσαν τα κονδύλια τους, είναι τώρα στα όρια τους».

Η αρχή έγινε με το νοσοκομείο Αττικόν στις αρχές Νοεμβρίουόταν ο Διοικητής του ειδοποίησε το υπουργείο Υγείας ότι σταματούν τα τακτικάχειρουργεία λόγω έλλειψης χρημάτων. Τελικά βρέθηκαν από άλλους κωδικούς τουυπουργείου 2 εκατομμύρια ευρώ και ενισχύθηκε το νοσοκομείο.

Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Ευαγγελισμό, ο οποίος μέχριτο τέλος του χρόνου χρειάζεται 14 εκατομμύρια ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνεςΔεκεμβρίου (8 εκατ. ευρώ) και για την εξόφληση των χρεών του. Έχουν γίνεικάποιες προσπάθειες μεταφορά πιστώσεων από άλλους κωδικούς, όπως συνέβη με τοΑττικόν, αλλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

Στα νοσοκομεία της περιφέρειας η κατάσταση με την έλλειψηπιστώσεων επιδεινώνεται συνεχώς.

Χαρακτηριστικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπως καταγγέλει οπρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Γιώργος Κωστάκης, οι χειρουργοί επιστρέφουν σεπαλαιότερες χειρουργικε΄ς μεθόδους γιατί δεν έχουν σύγχρονα υλικά, ενώ σιγάσιγά σταματούν στο νοσοκομείο οι λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές.

Επίσης, στα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν μειωθεί στο ελάχιστοοι προσλήψεις επικουρικών γιατρών, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στα αντίστοιχακονδύλια των νοσοκομείων για την αμοιβή των γιατρών.
Διαβάστε επίσης


Προϋπολογισμός – μαχαιριά στην Υγεία

Αττικόν: Τέλος στα τακτικά χειρουργεία λόγω έλλειψης πιστώσεωνΕυαγγελισμός: χρέη 8 εκατ. ευρώ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του ΕΣΥΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ