ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσικοθεραπευτές: εξαίρεση από το clawback - οδηγεί σε εξαθλίωση

Την εξαίρεση από το «χαράτσι» του clawback καθώς οδηγεί σε οικονομική εξουθένωσητους ιδιώτες εργαστηριούχους, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, σημειώνονταςότι θασυνεχίσει να αγωνίζεται για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, προβαίνονταςσε κάθε απαραίτητη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.
Φυσικοθεραπευτές: εξαίρεση από το clawback - οδηγεί σε εξαθλίωση

Την εξαίρεση από το «χαράτσι» του clawback καθώς οδηγεί σε οικονομική εξουθένωσητους ιδιώτες εργαστηριούχους, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, σημειώνονταςότι θασυνεχίσει να αγωνίζεται για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, προβαίνονταςσε κάθε απαραίτητη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.

Εν τω μεταξύ συζητήθηκε χθες, στοΣυμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει ο Πανελλήνιος ΣύλλογοςΦυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) κατά της υπ’αριθμ. Υ9/οικ.77307/14-8-2013 Απόφασηςτου Υπουργείου Υγείας με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’αριθμ. οικ. 14025/23-7-2013απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789) “Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανώννοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας”» (ΦΕΚ Β΄2045/22-8-2013).

Ο Π.Σ.Φ. εκπροσωπούμενος από τον Δικηγόρο κ. Αλέξη Παραρά καιπαρουσία του Πρόεδρου του ΚεντρικούΔιοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) του Π.Σ.Φ. κ. Γεώργιου Μπάκα, ανέπτυξε στο Συμβούλιο τους λόγους για τους οποίους ζητά την ακύρωση τηςΥπουργικής Απόφασης και την εξαίρεση του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών από τηνκαταβολή του claw back.

Δόθηκε έμφαση στον άδικο χαρακτήρα του claw back, που οδηγείσε οικονομική εξουθένωση τους ιδιώτες εργαστηριούχους φυσικοθεραπευτές, οιοποίοι έχουν ήδη υποστεί σημαντικές μειώσεις όσον αφορά στην αποζημίωση τηςφυσικοθεραπευτικής συνεδρίας από τον ΕΟΠΥΥ.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη λειτουργία των πολυδάπανων ΚέντρωνΑποκατάστασης, που εκτινάσσουν την δαπάνη της φυσικοθεραπείας και συμβάλλουνστη θέσπιση μέτρων οριζόντιας, και άρα άδικης λογικής, όπως το claw back και τοrebate.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ