ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Και οι Ιδιωτικές Κλινικές εναντίον του υπ. Υγείας για την κατηγοριοποίηση

Ένας ακόμη κλάδος - καιμάλιστα ισχυρός- εναντιώνεται κατά της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, με αφορμήαυτή την φορά το θέμα της κατηγοριοποίησης των Κλινικών, ή με άλλα λόγια, των «αστεριών»τα οποία θα πρέπει στο εξής να φέρουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, όπως ακριβώςσυμβαίνει και στην περίπτωση των ξενοδοχείων.
Και οι Ιδιωτικές Κλινικές εναντίον του υπ. Υγείας για την κατηγοριοποίηση

Ένας ακόμη κλάδος - καιμάλιστα ισχυρός- εναντιώνεται κατά της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, με αφορμήαυτή την φορά το θέμα της κατηγοριοποίησης των Κλινικών, ή με άλλα λόγια, των «αστεριών»τα οποία θα πρέπει στο εξής να φέρουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, όπως ακριβώςσυμβαίνει και στην περίπτωση των ξενοδοχείων.

Ο κλάδος των ιδιωτικώνΚλινικών – ο οποίος υφίσταται και αυτός τα χαράτσια του clawback και του rebate, τα οποία μάλιστα ανέρχονται στο 52% του τζίρου τους- βρίσκεται αυτή την στιγμήαντιμέτωπος με ένα ακόμη ζήτημα, με την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τουκλάδου, την ώρα μάλιστα που δεν υπάρχουν αντίστοιχα κριτήρια ούτε καν στηνΕυρώπη.

Και βέβαια κάθε άλλο παράείναι ηθικό και σωστό, να δημιουργήσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις δικά τους κριτήρια-τα οποία μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε προκλητή ζήτηση- υπογραμμίζει στο onMed.gr ο πρόεδρος της ΠανελλήνιαςΈνωσης Ιδιωτικών Κλινικών κ. Γρηγόρης Σαραφιανός, προσθέτοντας ότι θα πρέπει σεκάθε περίπτωση, να βασιστούμε στο τι κριτήρια ισχύουν στο εξωτερικό, σε μεγάλεςαγορές.

Επίσης, με την λογική της κατηγοριοποίησης πουθεσπίζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, συνεχίζει ο κ. Σαραφιανός, οι μικρέςκλινικές θα αναγκαστούν να κλείσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τουςεργαζόμενους και για την οικονομία και την ώρα που ο κλάδος ήδη υποφέρει απόαπανωτά χαράτσια. Σήμερα σε όλη την επικράτεια, οι Κλινικές- ανεξαρτήτου μεγέθους- ανέρχονται σε 160, μία κλινική έκλεισε πριν από μερικές ημέρες, ενώ συνολικά την τελευτααία τριετία έχουν βάλει λουκέτο 20 κλινικές, εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας.

Ήδη σε επιστολή πουαπέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών προς την ηγεσία του υπουργείουΥγείας και την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, τονίζει ότι «Κατ’ αρχήν είμαστεθετικοί στην κατηγοριοποίηση των Κλινικών, αρκεί να εξασφαλίζουν τηδιαφάνεια και το αδιάβλητο.

Όμως, δεν θα πρέπει εμείςνα ανακαλύψουμε κριτήρια και πρότυπα που συντάχτηκαν σε κάποια γραφεία ομίλωντων Βορείων Προαστίων, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή αναγνώριση,αλλά σύμφωνα με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Συμφωνούμε σε πιθανήκατηγοριοποίηση χρησιμοποιώντας κριτήρια, πρότυπα, συντελεστές βαρύτητας,ποσοστά επί της τελικής βαθμολογίας, συνέπειες της βαθμολόγησης,χρησιμοποιώντας μεθόδους Ευρωπαϊκών ή ακόμη και τρίτων χωρών, στις οποίες έχουνεφαρμοστεί με επιτυχία, προσαρμόζοντας αυτά στα Ελληνικά δεδομένα και δοκιμάζοντας γιασυγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ παράλληλα θα δώσουμε τα χρονικά περιθώριαστους επιχειρηματίες του κλάδου που το επιθυμούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένασε εύλογο χρονικό διάστημα».

Σε διαφορετική περίπτωση,τονίζει η Ένωση, «τα κριτήρια αυτά θα εκφράζουν προσωπικές επιθυμίες,συμφέροντα και σκοπιμότητες ορισμένων που, στα πλαίσια του μεταξύ μαςανταγωνισμού, επιθυμούν διακαώς την βίαια διακοπή εργασιών της συντριπτικήςπλειοψηφίας των Γενικών Κλινικών, μοιράζοντας μεταξύ τους τα «ιμάτια» της οικονομικήςπίττας του ΕΟΠΥΥ, με προκλητές δαπάνες και άμεση, μέσα στο 2014, κατακόρυφη υπέρβασητων σχετικών δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης».

Ο κ. Σαραφιανός,υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να πειραματιστούμε με την υγεία του Ελληνικούλαού, σε μία χρονική συγκυρία που τα οικονομικά δεδομένα της Ελληνικής Οικονομίαςκαι φυσικά του ΕΟΠΥΥ δεν επιτρέπουν εφαρμογή μεθόδων πτώχευσης παρόχων, αύξησηςτης ανεργίας και όχι βέβαια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ σεκαμία χώρα της Ε.Ε. δεν εφαρμόζονται τέτοια συστήματα στιςσυνεργασίες των Ιδιωτικών Κλινικών με την Κοινωνική Ασφάλιση.

Τέλος η Ένωση, προτάσσειμία σειρά ερωτημάτων της αναφορικά με το θέμα αυτό:

- Ποια είναι η σκοπιμότητατης κατηγοριοποίησης;

Εάν είναι η προσφοράποιοτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ αυτή είναι εγγυημένη, διότιόλες οι κλινικές πληρούν τις προδιαγραφές της κείμενης υποχρεωτικής νομοθεσίας,που εγγυάται ασφαλείς υπηρεσίες υγείας και κάθε κλινική ανανεώνει, σε τακτάχρονικά διαστήματα, την Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας.

- Από 1-1-2014 ο ΕΟΠΥΥμετατρέπεται σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Συνεπώς θα πρέπει ναυπάρξει ισότιμη κατηγοριοποίηση και των Δημοσίων Νοσοκομείων και αγοράυπηρεσιών από τους παρόχους που προσφέρουν χαμηλότερη τιμή.

- Ο Προϋπολογισμός 2014του ΕΟΠΥΥ είναι περιορισμένος συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Συνεπώς,συμφέρει να αγοράζει φτηνότερα ή με την κατηγοριοποίηση να πληρώνει ακριβότερα,όταν μάλιστα επικαλείστε δήθεν υπέρβαση δαπανών;

- Δεν κατανοώ την υψηλήβαθμολογία για την ύπαρξη εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, υψηλού κόστους, τις εξετάσεις του οποίου καλύπτειοικονομικά ο ΕΟΠΥΥ, άρα δεν υπάρχει αδυναμίαπρόσβασης των ασθενών. Όταν ο επιχειρηματίαςπροέβαινε στην αγορά του ακριβού εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού σίγουρα είχεκαταρτίσει πλάνο απόσβεσης, όχι από τον ΕΟΠΥΥ ή την κοινωνική ασφάλιση, αλλάαπό την ιδιωτική πληρωμή και την ιδιωτική ασφάλιση.

Άλλωστε μέχρι πρότινος ίσχυαν πληθυσμιακά κριτήρια για την χορήγηση αδειών σκοπιμοτήτωνκαι επιπρόσθετα ποια είναι η σκοπιμότητα αγοράς μηχανημάτων υψηλού κόστους σεπεριοχές που οι τοπικές ανάγκες δεν μπορούν να καλύψουν την χρήση τους; Σε κάθε περίπτωση αυξημένημοριοδοτηση για τον εξοπλισμό θα οδηγήσει άμεσα

σε αγορά νέων μηχανημάτωνμε χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων JEREMIE και ΤΕΠΙΧ που τρέχουν, σε προκλητήζήτηση και νέα, πραγματική αυτή τη φορά

υπέρβαση δαπανών, όχιμακροπρόθεσμα, αλλά μέσα στο 2014.

- Ο Ξενοδοχειακόςεξοπλισμός, η πληρότητα σε εξοπλισμό Διαγνωστικών εργαστηρίων, τα εξωτερικά μαςιατρεία, η ύπαρξη Μ.Ε.Θ., η ωραία θέα των δωματίων μας, είναι στοιχεία πουεκτιμώνται από τους συνεργάτες ιατρούς και τους ασθενείς και όχι από τηνκοινωνική ασφάλιση. Γι΄ αυτό το λόγοεπιβαρύνεται οικονομικά ο ασθενής- πελάτης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

- Κλινικές που δεν θασυγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία των 50 μονάδων θα οδηγηθούν αυτόματα σεδιακοπή συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και συνεπώς σε κλείσιμο;

Έχουμε, έχετε το ΗΘΙΚΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ; καταλήγει στην επιστολή της η Ένωση.