ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Περίθαλψη, κρίση & μετανάστευση οι προτεραιότητες της Προεδρίας στην υγεία

Περίθαλψη, κρίση & μετανάστευση οι προτεραιότητες της Προεδρίας στην υγεία
Η οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας, καθώς και η μετανάστευση και οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, θα αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδη, παρουσιάζοντας σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της υγείας.

Η οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας, καθώς και η μετανάστευση και οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, θα αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδη, παρουσιάζοντας σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της υγείας.


Ο υπουργός υπογράμμισε κατά την έναρξη της παρουσίασής του, ότι η Ελληνική Προεδρία θα εργαστεί προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος με στόχο την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου και την προώθηση πρωτοβουλιών και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για περισσότερο αποδοτικά συστήματα υγείας και καλύτερη υγεία.


O κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα αποτελούν δύο πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην βελτίωση της υγείας των ασθενών μέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών προεγκρητικού ελέγχου και μετεγκριτικής επιτήρησης της αγοράς σχετικά με τη θέση τους σε κυκλοφορία στην αγορά. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων τους επόμενους μήνες με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και συμφωνίας.

Η οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας, θα συζητηθεί στο Άτυπο Συμβούλιο υπουργών Υγείας στις 28-29 Απριλίου στην Αθήνα και η Προεδρία θα προτείνει Συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με το πώς ανταποκρίθηκαν τα Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας σε περίοδο οικονομικής στενότητας και την αξιολόγηση διδαγμάτων με στόχο των προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και την ανάδειξη των βασικών σημείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ιδανικό μοντέλο μέτρων πολιτικής και αντιμετώπισης της κρίσης και κατάρτισης του μοντέλου ανάκαμψης.


Σε ότι αφορά τα Τέλη Φαρμακοεπαγρύπνησης ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η Ελληνική Προεδρία θα εργαστεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επίτευξη συμφωνίας μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, και θα επιδιώξει πρόοδο στην οδηγία για τη Διαφάνεια.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών και την ανάγκη για αλληλεγγύη ως προς την αντιμετώπιση μίας κοινής πρόκλησης δημόσιας υγείας για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.


Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι η Ελληνική Προεδρία πρόκειται να διοργανώσει, Υπουργική Διάσκεψη στις 25 και 26 Φεβρουαρίου στην Αθήνα και θα προτείνει Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη διατροφή και τη φυσική άσκηση με σκοπό την προώθηση επιλογών υγιούς συμπεριφοράς τρόπου ζωής καθ’ όλη της διάρκεια του Κύκλου της Ζωής στο ευρύτερο πλαίσιο της καταπολέμησης των μη μεταδοτικών ασθενειών.


Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καινοτομία στον τομέα της υγείας και σε εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας και για το σκοπό αυτό θα διοργανώσει Φόρουμ Ηλεκτρονικής Υγείας από τις 12 έως τις 14 Μαΐου στην Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ώθηση της Ψηφιακής Ατζέντας.

 


BEST OF NETWORK