ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΣΑ προς ηγεσία υπ.Υγείας: Το καλύτερο είναι να παραιτηθείτε

«Η καλύτερη πολιτική που μπορείτε να εφαρμόσετε είναι η υποβολή παραίτησής σας». Αυτό αναφέρει ξεκάθαρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του για τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
ΙΣΑ προς ηγεσία υπ.Υγείας: Το καλύτερο είναι να παραιτηθείτε

«Η καλύτερη πολιτική που μπορείτε ναεφαρμόσετε είναι η υποβολή παραίτησής σας». Αυτό αναφέρει ξεκάθαρα ο ΙατρικόςΣύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του για τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας τουυπουργείου Υγείας, προειδοποιώντας ότι αν δεν ανακληθούν τα τελευταία μέτρα(πλαφόν συνταγογράφησης, ιδιωτικές ελεγκτικες ετιαρείες, κ.λπ.) θα ξεκινήσουνκινητοποιήσεις.

‘Οπως σημειώνουν ο πρόεδρος και ο γεν.γραμματέας του ΙΣΑ κ.κ. Γ. Πατούλης και Ευστ. Τσούκαλος «η πολιτική πουεφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας αποδεικνύει καθημερινά την ανικανότητά του ναδιαχειριστεί το κεφάλαιο της παροχής υπηρεσιών υγείας και να διαφυλάξει τηδημόσια υγεία».

Στη σκληρή τους ανακοίνωση οι δύοσυνδιακλιστές, οι οποίοι σημειωτέον, είναι από τους παλιότερους καιεμπειρότερους συνδικαλιστές του χώρου της Υγείας, πολιτικά προσκείμενοι στη ΝΔ,αναφέρουν χαρακτηριστικά τα εξής:

«Χωρίς κανένα όραμα, ούτε καν απτό σχεδιασμό,έστω εξ αντιγραφής από τα αντίστοιχα ισχύοντα στην Ευρώπη, το Υπουργείο διαλύειτο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Ξεφυτρώνουν διατάξεις χωρίς καμία συνοχή.Ξεκίνησαν με τη δραστική ουσία και τώρα προχώρησαν αφενός στην οριζόντια καιπρόχειρη θέσπιση «πλαφόν» στη συνταγογράφηση, αλλά και στην εκβιαστικάεπιβληθείσα υποχρέωση στους ίδιους τους γιατρούς να πληρώσουν ιδιωτικέςεταιρείες να τους ελέγξουν, προκειμένου να πληρωθούν τα δεδουλευμένα».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τάχθηκε καιτάσσεται υπέρ του ορθολογισμού των δαπανών της υγείας και του ελέγχου των.«Έχουμε – αναφέρει - ταχθεί υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και τηςθέσπισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Πρέπει να μπει τάξη στο σύστημα, αλλά μόνοπάνω σε υγιείς βάσεις, μετά από προηγούμενη θέσπιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων.Και τούτο, με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και την αξιοπρέπεια του ιατρικούλειτουργήματος.

Διαλύσατε τις δομές του ΕΟΠΥΥ, δεν επιτρέπετεσε κανένα νέο ιατρό να συμβληθεί, δενκαταβάλλετε τα δεδουλευμένα και απαγορεύετε τη συνταγογράφηση πάνω από έναόριο, ξεχνώντας ότι η άσκηση της ιατρικής συνδέεται με τη διαχείριση ασθενώνκαι όχι μόνο πόρων.

Με την προχειρότητά σας, Κύριοι, αποστερήσατετους ασθενείς από το δικαίωμα πρόσβασης στο αναγκαίο φάρμακο, και οδηγήσατε τοσύνολο του ιατρικού σώματος σε απόγνωση. Οι ασθενείς «τρέχουν» από γιατρό σεγιατρό για τα φάρμακά τους και οι γιατροί αδυνατούν να ασκήσουν την ιατρική.

Κύριοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τηνυγεία και τη ζωή των ασθενών υπό τις παρούσες συνθήκες που πρόχειραδημιουργήσατε.

Αν μέχρι την επόμενη Τετάρτη δεν ανακαλέσετετα μέτρα αυτά, που παραγνωρίζουν ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, και ότι οιιατροί ασκούν λειτούργημα θα καλέσουμε όλους τους ιατρούς της Αθήνας μέσα καιέξω από τον ΕΟΠΥΥ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας».