ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Aξιολόγηση και crash test των νοσοκομείων από το Δημοκρίτειο

Aξιολόγηση και crash test των νοσοκομείων από το Δημοκρίτειο
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης αναλαμβάνει την αξιολόγηση των νοσοκομείων, με απόφαση που υπέγραψε ο γεν. γραμματέας του υπουργείου Υγείας Πελοπίδας Καλλίρης.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης αναλαμβάνει την αξιολόγηση των νοσοκομείων, με απόφαση που υπέγραψε ο γεν. γραμματέας του υπουργείου Υγείας Πελοπίδας Καλλίρης.


Η απόφαση προβλέπει την απ΄ ευθείας ανάθεση στο λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την κατάθεση «Μελέτης Αποτίμησης Νοσοκομειακών Μονάδων με βάση Δείκτες και χρήση του ΕΣΥ.net.»
 
Ειδικότερα το Δημοκρίτειο θα πρέπει να: 


• παρουσιάσει και αναλύσει τους δείκτες, με βάση τους οποίους θα αξιολογήσει τις νοσοκομειακές μονάδες 


• μελετήσει, αποτυπώσει και συγκρίνει τις νοσοκομειακές μονάδες ανά Υπε, κάνοντας χρήση των στοιχείων του ΕΣΥ.net


• μελετήσει, αποτυπώσει και συγκρίνει τις νοσοκομειακές μονάδες ανά ομοειδείς κατηγορίες, κάνοντας χρήση των στοιχείων του ΕΣΥ.net

Το Πανεπιστήμιο της Θράκης θα πρέπει να παρουσιάσει τη μελέτη του μέσα στους επόμενους 3 μήνες και η αμοιβή που έχει προυπολογισθεί είναι 22.000 ευρώ.


 

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό