ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμπραξη ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών κλινικών προωθεί το υπ. Υγείας

Τη σύμπραξη των δημόσιων νοσοκομείων, των ιδιωτικών κλινικών και του ΕΟΠΥΥ προωθεί το υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο. Σκοπός του υπουργείου Υγείας είναι η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος, με βάση το γερμανικό μοντέλο, για τη χρηματοδότηση και την αξιολόγηση των νοσοκομείων.

Σύμπραξη ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών κλινικών προωθεί το υπ. Υγείας

Σύμφωνα με Τα Νέα, το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση εταιρείας με μετόχους τα δημόσια νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές και τον ΕΟΠΥΥ, με σκοπό να συμφωνήσουν τον τιμοκατάλογο των επεμβάσεων και των ιατρικών πράξεων.

Οι εμπνευστές του σχεδίου, αντλώντας την αισιοδοξία τους από την αποτελεσματικότητα του γερμανικού συστήματος, φιλοδοξούν ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας θα γίνουν με τον τρόπο αυτό οικονομικά ανεξάρτητα.

Το τιμολόγιο θα επικεντρώνεται στην κοστολόγηση της ασθένειας, δηλαδή το κόστος της αντιμετώπισής της.

Ο νέος τιμοκατάλογος έχει στόχο να μην μπαίνουν μέσα ούτε τα ασφαλιστικά Ταμεία, ούτε τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Στελέχη του υπουργείου Υγείας σημειώνουν ότι το όφελος θα είναι διπλό, καθώς παράλληλα θα ισχύσει ένα αυστηρό σύστημα αξιολόγησης σε σχέση με την παρεχόμενη ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών.