ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόταση Γρηγοράκου για 3.000 θέσεις 5μηνης διάρκειας

Πρόταση για την κατανομή θέσεων Εργασίας 5μηνης διάρκειας (τουλάχιστον 3.000 θέσεις) απέστειλε ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος, σε συνέχεια του αιτήματος που είχε καταθέσει την 1η Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.

Πρόταση Γρηγοράκου για 3.000 θέσεις 5μηνης διάρκειας

Η πρόταση αφορά συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο πρόγραμμα «προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που παρατέθηκαν το Υπουργείο προχωρά στην κατανομή των εν λόγω θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ανά φορέα.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί, σύμφωνα με τον κ. Γρηγοράκο, θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κάλυψη Υγειονομικών αναγκών που έχουν παρουσιαστεί.

Αναλυτικά, η πρόταση του υπουργείου Υγείας για τις 3.000 θέσεις και η κατανομή τους έχει ως εξής:

1η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 750

50

ΠΕ-ΤΕ- Διοικητικό-Λογιστικό

50

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

50

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

200

ΔΕ Νοσηλευτών

250

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

100

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

50

ΔΕ Τεχνικών

2η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 650

60

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

40

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

40

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

250

ΔΕ Νοσηλευτών

120

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

100

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

40

ΔΕ Τεχνικών

3η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 350

50

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

25

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

25

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

100

ΔΕ Νοσηλευτών

50

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

50

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

50

ΔΕ Τεχνικών

4η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 300

20

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

20

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

20

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

150

ΔΕ Νοσηλευτών

30

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

30

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

30

ΔΕ Τεχνικών

5η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200

20

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

20

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

20

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

100

ΔΕ Νοσηλευτών

15

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

15

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

10

ΔΕ Τεχνικών

6η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 500

50

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

25

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

25

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

200

ΔΕ Νοσηλευτών

75

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

75

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

50

ΔΕ Τεχνικών

7η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200

20

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

20

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

20

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

100

ΔΕ Νοσηλευτών

15

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

15

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

10

ΔΕ Τεχνικών

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) Θέσεις: 5

2

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

3

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Θέσεις: 15

3

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

4

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

4

ΔΕ Νοσηλευτών

4

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

ΚΕΘΕΑ Θέσεις: 10

3

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

3

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

4

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Θέσεις: 5

2

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

3

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

ΟΚΑΝΑ Θέσεις: 15

3

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

2

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10

ΔΕ Νοσηλευτών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ