ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας

Μετά τη μελέτη του τελικού κειμένου του ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) και αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις και προτάσεις του συνόλου των Οργανώσεων - Μελών της που εκπροσωπούν σοβαρές και μόνιμες κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης, η ΕΣΑμεΑ κατέθεσε της προτάσεις - παρατηρήσεις της.

Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας

Απώτερος στόχος είναι ο νέος ΕΚΠΥ να καλύψει τις επιμέρους και εξειδικευμένες ανάγκες των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνια πάθηση.

Σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ, το τελικό κείμενο του ΕΚΠΥ, παρόλο που παρουσιάζει βελτιώσεις ως προς το κείμενο που είχε δοθεί σε διαβούλευση το φθινόπωρο του 2014, δεν λαμβάνει υπόψη του τη νέα αντίληψη για την υγεία, όπως αυτή υιοθετείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και την νέα δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία, όπως αυτή υιοθετείται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία κυρώθηκε μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο της με τη ψήφιση του ν. 4074/2012.

«Είναι σαφές ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον πρέπει να ελεγχθεί και να παταχθεί η σπατάλη που προέρχεται από την προκλητή ζήτηση και την υπερκατανάλωση των διαγνωστικών - εργαστηριακών εξετάσεων και των φαρμάκων. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως απαιτείται ανάπτυξη ελεγκτικών μηχανισμών και όχι οριζόντιων χαοτικών διατάξεων που δημιουργούν προβλήματα στη χορήγηση σύγχρονων φαρμακευτικών και θεραπευτικών μεθόδων, αναγκαίων για την αύξηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις», τονίζει η ΕΣΑμεΑ.

Επί του νέου σχεδίου του ΕΚΠΥ, η Ένωση διαπιστώνει σημαντικές ελλείψεις σε τομείς όπως:

- Στον τομέα της πρόβλεψης των τεχνητών βοηθημάτων υγείας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Στο παρόν κείμενο τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες είναι αόρατα.

- Στον τομέα της χορήγησης αναλωσίμων υλικών σε χρόνια πάσχοντες που ακολουθούν θεραπευτική αγωγή στο σπίτι (π.χ. παραπληγικοί - τετραπληγικοί, πάσχοντες από κυστική ίνωση κ.λπ.).

- Στον τομέα της χορήγησης παροχών για την προαγωγή της υγείας των ατόμων με βαριές αναπηρίες όπως είναι η κατ' οίκον ιατρική επίσκεψη και η κατ' οίκον νοσηλεία.

- Στον τομέα της χορήγησης ορθοπεδικών - ορθοτικών μέσων - τεχνητών μελών, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ατόμου με κινητική αναπηρία. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη χορήγηση των ανωτέρω ειδών είναι οριζόντιες, επιβαρύνοντας οικονομικά τον ίδιο τον ασφαλισμένο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ