ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΕ: Σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και παραβίαση νομοθεσίας στο ΤΕΠ Αλεξανδρούπολης

Για σοβαρή παραβίαση της Νομοθεσίας κατά τη διαλογή περιστατικών στο ΤΕΠ Αλεξανδρούπολης, κάνει λόγο η ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος, καθώς κατά την διαλογή, είναι παρόντες μόνο νοσηλευτές και όχι γιατρός. Το ζήτημα αυτό, συνιστά επίσης και σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

ΕΝΕ: Σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και παραβίαση νομοθεσίας στο ΤΕΠ Αλεξανδρούπολης

Αναλυτικά, η επιστολή που απέστειλε η ΕΝΕ προς τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ.κ. Παν. Κουρουμπλή και Αν. Ξανθό και την διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 1454/28-11-2014 εγγράφου μας αναφορικά με την άκρως παράνομη μη συμμετοχή ιατρού στην διαδικασία διαλογής περιστατικών στα ΤΕΠ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, αλλά και μετά την κοινοποίηση του υπ' αριθ. Α3β/οικ.5618/21-1-2015 εγγράφου της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι η διαλογή των ασθενών εξακολουθεί και γίνεται μόνο από Νοσηλευτές κατά παραβίαση τη διάταξης της παραγράφου 9 της υπ' αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ22869/20/03/2012 (ΦΕΚ 874/2012) Υπουργικής Απόφασης, όπου προβλέπει την παρουσία και ιατρού.

Κατά παραβίαση δηλαδή, των οριζομένων στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, η οποία δεν καταλείπει δυνατότητα επιλογής και παρουσίας διαζευκτικώς είτε ειδικευμένου ιατρού είτε νοσηλευτή, αλλά απαιτεί η διαλογή να γίνεται παρουσία αμφοτέρων των ειδικοτήτων, η διαδικασία της προώθησης των ασθενών στα ιατρεία του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης γίνεται πλημμελώς μόνον από νοσηλευτές.

Επειδή η παραπάνω πρακτική ελλοχεύει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, παρακαλούμε για την επίλυση του προβλήματος και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας».

Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΝΕ κ.κ. Δημήτρης Σκουτέλης και Αριστείδης Δάγλας.