ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τέλος στο αγροτικό για όσους γιατρούς δίνουν εξετάσεις ειδικότητας

Παύει η θητεία του αγροτικού για όσους γιατρούς πρόκειται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις απόκτησης ειδικότητας από τις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού και σε συνέχεια ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο Παράλληλο πρόγραμμα (Ν. 4368/2016 (Α ́21).

Τέλος στο αγροτικό για όσους γιατρούς δίνουν εξετάσεις ειδικότητας

Η εγκύκλιος του υπουργού Υγείας με την οποία καταργείται η υποχρέωση του αγροτικού αφορά πτυχιούχους ιατρικών σχολών, οι οποίοι λάμβαναν το πτυχίο τους από τις 24 Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής.

Να σημειωθεί, ότι όσοι γιατροί περιλαμβάνονταν στις διατάξεις του άρθρου που καταργήθηκε, δηλαδή είχαν αποκτήσει το πτυχίο τους έως τις 24 Δεκεμβρίου 2014 και δεν είχαν νόμιμη απαλλαγή και στις 21 Φεβρουαρίου 2016 δεν είχαν επιλεγεί ή δεν είχαν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας.

Οι γιατροί, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του νόμου 4368/2016 εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης τους για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την τοποθέτησή τους για έναρξη ειδίκευσης.

Διαβάστε ακόμη:

Προσφυγικό και κλαδικές διεκδικήσεις στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ τον Απρίλιο