ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Περί αδράνειας... Η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ υπερασπίζεται τις δυναμικές της ενέργειες

Τις δράσεις της αλλά και αυτές του υπουργείου Υγείας υπερασπίζεται η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, με αφορμή όπως αναφέρει, «δημοσιεύματα περί αδράνειας και αναποτελεσματικότητας της Διοίκησης αναφορικά με την στελέχωση των δημόσιων φορέων υγείας (νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ.) με ιατρικό προσωπικό». Τα δημοσιεύματα αυτά, σύμφωνα με την 7η ΥΠΕ, προφανώς εξυπηρετούν διαφορετικές σκοπιμότητες, αφού αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα και υποβαθμίζουν το έργο που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.). 

Περί αδράνειας... Η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ υπερασπίζεται τις δυναμικές της ενέργειες

Ειδικότερα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.) ενημερώνει σχετικά:

«Το Υπουργείο Υγείας διασφάλισε πόρους για τη χρηματοδότηση 78 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τους φορείς υγείας που υπάγονται και εποπτεύονται από την 7η Υ.ΠΕ..

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με διαδοχικές προκηρύξεις, έχουν ήδη προκηρυχθεί οι 76 θέσεις, ενώ αναμένεται η δημοσίευση προκήρυξης των δύο τελευταίων θέσεων.

Εντός των πλαισίων της αρμοδιότητάς της, η 7η Υ.ΠΕ. έχει ήδη κατανείμει τις ανωτέρω 76 θέσεις στους φορείς υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβαλλόμενα αιτήματα, τις κενές θέσεις καθώς και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων και έχει ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Επιλογής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς χήρεψε η θέση του Διοικητή. Δεδομένης της κάλυψης της θέσης του Διοικητή την προηγούμενη εβδομάδα, ορίστηκαν άμεσα τα Συμβούλια Επιλογής και για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Επιπλέον, για τις 22 από τις ανωτέρω θέσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής από τα αρμόδια Συμβούλια και αναμένεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων επιλογής στο Φ.Ε.Κ., ενώ για τις 16 θέσεις η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο προσδιορισμού της τελικής συνεδρίασης των Συμβουλίων ή παροχής απάντησης στις υποβληθείσες ενστάσεις.

Όσον αφορά την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων αναμένεται από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής η δρομολόγηση και ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ