ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

«Ένεση» ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία «Έλενα Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα»

Σημαντικά ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων «Έλενα Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα» από το 2015 μέχρι και σήμερα, με 213 άτομα συνολικά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.

«Ένεση» ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία «Έλενα Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα»

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έγιναν οι παρακάτω προσλήψεις:

1. Μόνιμο προσωπικό: 79 άτομα

- Ιατροί: 27 άτομα

- Νοσηλεύτριες-μαίες: 35 άτομα

- Λοιπό Προσωπικό: 17 άτομα

2. Επικουρικό Προσωπικό: 134 άτομα

- Ιατροί: 32 άτομα

- Νοσηλεύτριες-μαίες: 70 άτομα

- Λοιπό Προσωπικό: 32 άτομα

Ειδικότερα:

Α) Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Κατά την τριετία 2015-2017 (μέχρι σήμερα) προσλήφθηκαν 112 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, μαίες, λοιπό επιστημονικό προσωπικό) και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα».

Αναλυτικά προσλήφθηκαν:

- Το 2015: Έξι (6) άτομα

- Το 2016: Τριάντα πέντε (35) άτομα

- Το 2017: Εβδομήντα ένα (71) άτομα

Από το σύνολο των 112 ατόμων:

- Τα τριάντα εννέα (39) άτομα είναι μόνιμο προσωπικό

- Τα είκοσι οκτώ (32) άτομα είναι επικουρικό προσωπικό

- Τα σαράντα ένα (41) άτομα είναι μέσω ΟΑΕΔ

Επίσης, αναμένονται άλλα εξήντα (60) άτομα μόνιμο προσωπικό από ισχύουσες προκηρύξεις (4Κ, 5Κ, ΙΕΓ/2016, 7Κ) ήτοι: 15 νοσηλεύτριες-μαίες, 22 άτομα λοιπό προσωπικό και 15 μόνιμοι ιατροί.

Β) Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»

Κατά την τριετία 2015-2017 (μέχρι σήμερα) προσλήφθηκαν 101 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, μαίες, λοιπό επιστημονικό προσωπικό) και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου».

Αναλυτικά προσλήφθηκαν:

- Το 2015: Είκοσι πέντε (25) άτομα

- Το 2016: Είκοσι τρία (23) άτομα

- Το 2017: Πενήντα τρία (53) άτομα

Από το σύνολο των 101 ατόμων:

- Τα τριάντα επτά (40) άτομα είναι μόνιμο προσωπικό

- Τα δεκατέσσερα άτομα (14) επικουρικό προσωπικό

- Τα δεκαέξι άτομα (16) μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

- Τα είκοσι έξι (26) άτομα μέσω ΟΑΕΔ

- Τα πέντε (5) άτομα με διάθεση από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Επίσης, αναμένονται άλλα 47 άτομα μόνιμο προσωπικό από ισχύουσες προκηρύξεις (4Κ, 5Κ, ΙΕΓ/2016, 7Κ) ήτοι: 19 ιατροί, 1 μαία και 27 άτομα λοιπό προσωπικό.

«Με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται ποιοτικότερη και ασφαλέστερη η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας που την έχουν ανάγκη» αναφέρει κλείνοντας την ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Διαβάστε επίσης:

Υπουργείο Υγείας: 22 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Προσλήψεις: Προκήρυξη 10 μόνιμων θέσεων ιατρών σε νοσοκομεία της Κρήτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ