ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ι. Μπασκόζος: Στόχος μας η εκρίζωση της ηπατίτιδας C

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κος Ιωάννης Μπασκόζος, απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2017 με θέμα: «Εξάλειψη ηπατίτιδας C σε ειδικούς πληθυσμούς υπό το φως των καινούργιων εξελίξεων».

Ι. Μπασκόζος: Στόχος μας η εκρίζωση της ηπατίτιδας C

Ο ΓΓ δήλωσε ότι χαίρεται που μιλάει από το βήμα στην ημερίδα για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C διότι πρόκειται για κάτι που δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του και έδωσε προτεραιότητα, ολοκληρώθηκε και έφερε αποτελέσματα.

Τόνισε δε ότι:

«Η δέσμευση μας ήταν σαφής και πλαισιώθηκε με συγκεκριμένες, στοχευμένες δράσεις. Ο στόχος της εκρίζωσης της νόσου, σύμφωνα με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συνιστούσε και συνεχίζει να συνιστά προτεραιότητα για την πολιτική υγείας του Υπουργείου Υγείας, διότι η νόσος εμφανίζεται με ασύμμετρο τρόπο στους οικονομικά αδύναμους, τους έχοντες χαμηλή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας, τις μειονότητες, τους χρήστες ναρκωτικών, τους έγκλειστους και τους μετανάστες.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος υπό το πρίσμα της καθολικής πρόσβασης προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ελαττώνοντας το φορτίο της νόσου, συμπεριλαμβανομένου του στίγματος, των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της δυσχέρειας πρόσβασης στο σύστημα υγείας.

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής ειδικά για τη νόσο ήταν και είναι η μόνη διέξοδος ούτως ώστε να αποφευχθούν ατελέσφορες προσπάθειες, να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις και να μεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες και η συνέργεια.

Σε αυτό συνέβαλε και η συμφωνία-«σταθμός» για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες υψηλού κόστους η οποία υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και φαρμακευτικών εταιρειών. Η συμφωνία αφορά στα νεότερης γενιάς φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C, στα οποία πλέον θα έχει πρόσβαση πενταπλάσιος αριθμός ασθενών και είναι αποτέλεσμα της εντατικής διαβούλευσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν αυτά τα φάρμακα και στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα».

Επιπλέον, ο ΓΓ υπογράμμισε ότι στις 28 Ιουλίου του 2017 θα παρουσιαστεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας από τον ίδιο, τον Υπουργό Υγείας, κ. Ξανθό, τον Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, κ. Κυριόπουλο, το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατιτίδων στην Ελλάδα».

Ο ΓΓ, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, επισήμανε ότι το επιτυχημένο εγχείρημα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εξάλειψη της ηπατίτιδας C θα συνεχιστεί με τη διαχείριση και άλλων χρόνιων νοσημάτων, όπως για τον ιό HIV.

Στη συζήτηση που ακολούθησε της παρουσίασης, ο κ. Μπασκόζος επισήμανε ότι «δεν μας ενδιαφέρει το χειροκρότημα και η απονομή “παρασήμων”. Απαιτείται προσοχή, σεμνότητα και σωστή διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Για εμάς “παράσημο” θα είναι η διασφάλιση και διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού μέσα σε ένα πλαίσιο εξορθολογισμού δράσεων και δαπανών. Η επανάπαυση δεν μας χαρακτηρίζει, απαιτείται δύσκολη δουλειά και δέσμευσή μας είναι η συνέχεια με αποτελέσματα».

Συγκεκριμένα ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησε δήλωση η οποία έχει ως ακολούθως:

«Οι ιογενείς ηπατίτιδες, και ειδικότερα η ηπατίτιδα C, αποτελούν ένα πρόβλημα Δημόσιας Υγείας με υψηλό φορτίο νοσηρότητας, αλλά και μείζονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά, ο παγκόσμιος επιπολασμός της ηπατίτιδας C εκτιμάται σε 1%, ενώ στη χώρα μας κυμαίνεται μεταξύ 0,83%-1,79% στον γενικό πληθυσμό, ενώ συμπεριλαμβανομένων των ομάδων υψηλού κινδύνου ανέρχεται σε 1,03%-1,87%. Επιπλέον, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο έχουμε 3.700 νέες μολύνσεις σε εθνικό επίπεδο, εκ των οποίων το 80% γίνονται χρόνιες, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι σημαντική μερίδα των ασθενών δεν γνωρίζει ότι έχει τη λοίμωξη. Με γνώμονα τα παραπάνω, η διεθνής κοινότητα έχει αναδείξει το ζήτημα αυτό ως μία από τις προτεραιότητες των πολιτικών υγείας.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν καταλήξει σε ένα στρατηγικό σχέδιο με τίτλο “Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021”, το οποίο αποσκοπεί στην εξάλειψη της νόσου μέχρι το έτος 2030. Ως εκ τούτου, απώτερος σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C είναι η σταδιακή διαχείριση και ο έλεγχος της νόσου και τελικώς η εκρίζωσή της, όπως περιγράφεται από την παραπάνω στρατηγική του ΠΟΥ.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ηπατίτιδα C εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής και αποτελεί μια δέσμευση για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου σε όρους αποδοτικής χρήσης των πόρων και ισότητας στην πρόσβαση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ο πρώτος άξονας του Σχεδίου Δράσης επικεντρώνεται στην αγωγή υγείας, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη δευτερογενή πρόληψη της νόσου, δηλαδή τον προσυμπτωματικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό και στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στις δράσεις του τρίτου άξονα επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των τεχνολογικών και εργαστηριακών μέσων για την αύξηση των ατόμων που διαγιγνώσκονται με χρόνια ηπατίτιδα C.

Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας του Σχεδίου αφορά στην παρακολούθηση, την αποκατάσταση και την χρόνια φροντίδα των ασθενών.

Εν κατακλείδι, το εγχείρημα αυτό αποτελεί την έμπρακτη προτεραιοποίηση των επιλογών στη Δημόσια Υγεία, επιδιώκει να αναδείξει την σπουδαιότητα της νόσου ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στη χώρα, τη μείζονα σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισής της και τελικώς η εξάλειψή της».

Διαβάστε επίσης:

Ηπατίτιδα C: Συμφωνία σταθμός ΕΟΠΥΥ & βιομηχανίας - Εύκολη πρόσβαση σε ακριβές θεραπείες

Χιλιάδες ασθενείς με ηπατίτιδα C αποκτούν πρόσβαση σε καινούριες θεραπείες