ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Καινοτομία, έλεγχος & αξιόπιστη πιστωτική πολιτική οι βάσεις για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας

Ένα μοντέρνο βιώσιμο σύστημα υγείας πρέπει να ξεκινάει από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας, στη βάση του οποίου, θα πρέπει να υπάρχει μία αξιόπιστη πιστωτική πολιτική, με σωστή κατανομή πόρων του προϋπολογισμού στο ΕΣΥ και παράλληλα, συνεχής αξιολόγηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων. 

Καινοτομία, έλεγχος & αξιόπιστη πιστωτική πολιτική οι βάσεις για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας

Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικό Επιμελητήριου Θεόδωρος Λιακόπουλος, κατά την κεντρική του ομιλία στο 16ο Healthworld του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με χορηγό επικοινωνίας μεταξύ άλλων και το onMed. Ο γενικός τίτλος του συνεδρίου, ήταν: «HealthCare in Greece: Turning Around for the Economy and the Society»

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του κ. Λιακόπουλου έχουν ως εξής:

- Ένα μοντέρνο βιώσιμο σύστημα υγείας πρέπει να ξεκινάει από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα του 2017.

- Συζητάμε πως θα βρούμε τρόπους για να εισάγουμε την καινοτομία στο σύστημα υγείας ενώ οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη περάσει στο στάδιο για το πώς θα βελτιώσουν την τεχνολογία που έχουν και χρησιμοποιούν. Είναι κοινά αποδεκτό ότι το σύστημα υγείας στα χρόνια της κρίσης περνάει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Όλοι οι δείκτες, μας δείχνουν σε χαμηλές θέσεις, ειδικά μια πρόσφατη έρευνα η οποία κατατάσσει τη χώρα μας χαμηλά όσον αφορά την αναλογία ποιότητας σε σχέση με τις δαπάνες υγείας.

- Δηλαδή ξοδεύουμε λιγότερα και αυτά που ξοδεύουμε, τα ξοδεύουμε λιγότερο αποτελεσματικά.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δεν παρέλειψε να καταθέσει τις προτάσεις της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Επιμελητηρίου οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό τους Συστήματος Υγείας και συνοψίζονται ως εξής:

Η Χρηματοδότηση και οι πληρωμές με εφαρμογή και τήρηση μιας αξιόπιστης πιστωτικής πολιτικής, η σωστή κατανομή πόρων του προϋπολογισμού στα νοσοκομεία και η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, ο έλεγχος της εισόδου στο σύστημα όλων των καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες θα ελέγχονται από μια Επιτροπή Αξιολόγησης της Τεχνολογίας και τέλος, ένα Νέο σύστημα προμηθειών κάτω από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών υγείας με την εφαρμογή μητρώου προμηθευτών καθώς και με την τροποποίηση της μεθοδολογίας διαγωνισμών για την αξιολόγηση της τιμής και της ποιότητας.

Διαβάστε ακόμη:

ΣΕΙΒ: Το κλειδί στο σύστημα υγείας η καινοτομία, το Διατιμητήριο όμως την ακυρώνει

Παπαταξιάρχης: Χρειαζόμαστε μια εθνική Πολιτική Υγείας με προβλέψιμους όρους