ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αττικόν: Απολογισμός 23 σημείων - Σε πλήρη εξέλιξη η λίστα χειρουργείων & το Γραφείο Προστασίας

Υπεγράφησαν οι πρώτες 40, από τις προβλεπόμενες 49 συμβάσεις με προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του Αττικόν.

Αττικόν: Απολογισμός 23 σημείων - Σε πλήρη εξέλιξη η λίστα χειρουργείων & το Γραφείο Προστασίας

Με την υπογραφή και των υπολοίπων συμβάσεων, παύει η συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης και οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται πλέον από το προσωπικό του Νοσοκομείου, αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, προσθέτοντας, πως με την ενέργεια αυτή το εκτιμώμενο ετήσιο οικονομικό όφελος για το Νοσοκομείο, ανέρχεται στο ποσό των 100.000€ περίπου.

Εν τω μεταξύ, η διοίκηση του Αττικόν προχώρησε σε ένα σύντομο απολογισμό του έργου της κατά το διάστημα της 15μηνης θητείας της, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2016 έως και το Σεπτέμβριο του 2017.

Μεταξύ των ενεργειών που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί η διοίκηση, είναι οι 22 Δημόσιοι Διαγωνισμοί για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, μεταφορά βιολογικών υλικών κλπ. που βρίσκονται σε εξέλιξη, η λειτουργία και σε απογευματινή βάρδια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, η έναρξη λειτουργίας ΜΑΦ Παίδων (δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), η ενίσχυση των ΤΕΠ και η λειτουργία της λίστας χειρουργείων.

Συνοπτικά, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με το διοικητή Κωνσταντίνο Δραγώνα έχουν ως εξής:

1. Αύξηση των εν λειτουργία αιθουσών χειρουργείου κεντρικού κόμβου, από 7 σε 11, με αποτέλεσμα την αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων κατά 23.2% (6.511 επεμβάσεις την περίοδο από 15/06/2016 έως 30/09/2017 έναντι 5.285 επεμβάσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2016)

2. Ανάπτυξη Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, με αύξηση των νοσηλευτικών κλινών από 8 σε 15 και αύξηση χειρουργικών τραπεζιών σε 4 εβδομαδιαίως.

3. Έναρξη έργων κατασκευής 2ου bunker LINAC Ακτινοθεραπείας που αποτελεί μέρος της Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

4. Έναρξη λειτουργίας ΜΑΦ Παίδων (Δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), με τρείς (3) επί του παρόντος, που εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες της 2ης ΥΠΕ και όχι μόνο

5. Λειτουργία και σε απογευματινή βάρδια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, με αποτέλεσμα την αύξηση των νοσηλευόμενων χρόνιων και περιπατητικών αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, από 16 σε 26 ασθενείς την ημέρα (αύξηση 62,5% κατά μέσο όρο)

6. Εφαρμογή της Λίστας Χειρουργείων, ηλεκτρονική καταγραφή προγράμματος αυτών και επιπρόσθετα ηλεκτρονική καταγραφή των δεδομένων της επέμβασης.

7. Πιλοτική εφαρμογή οθονών, σε δύο χειρουργικές αίθουσες για την άμεση πρόσβαση των δεδομένων της επέμβασης που εκτελείται.

8. Ενίσχυση λειτουργίας των ΤΕΠ με προσωπικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων ACU )

9. Οθόνες αφής στα ΤΕΠ, με αποτέλεσμα την ταχύτερη διεκπεραίωση των περιστατικών και τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών, καθώς και τον περιορισμό του απασχολούμενου Διοικητικού Προσωπικού κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας

10. Επιστημονική διασύνδεση με το Νοσοκομεία της Άμφισσας καθώς επίσης επιστημονική, διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη στα Νοσοκομεία Ζακύνθου και Σαντορίνης

11. Πιλοτική παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές

12. Προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών σε όμορους Δήμους, στο Νομό Φωκίδας, στο Νομό Λέσβου και σε άλλες μεμονωμένες δομές υγείας, σε διαφόρους τομείς όπως: εκπαίδευση διασωστών, πολιτών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με θέμα τη διάσωση ζωής στο Αιγαίο (με αφορμή το προσφυγικό), μητρικός θηλασμός, παιδιατρικά προβλήματα κτλ

13. Αποπληρωμή πρόσθετων-δεδουλευμένων εφημεριών Ιατρικού προσωπικού παλαιότερων ετών, οι οποίες δεν είχαν εκκαθαριστεί, από τον 1ο του 2015 έως και τον 12ο του 2016, συνολικής αξίας 259.704€

14. Έναρξη λειτουργίας συγκροτήματος πλυντηρίων του Νοσοκομείου

15. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, συνολικής αξίας 656.040€

16. Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές, από τον 6ο του 2016 έως τον 9ο του 2017, συνολικής αξίας 125.013.,201€

17. Συμβασιοποίηση υπηρεσιών συντήρησης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αξίας 214.419€

18. Βρίσκονται εν εξελίξει 22 Δημόσιοι Διαγωνισμοί για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, μεταφορά βιολογικών υλικών και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, συνολικής αξίας 10.121.407 €, οι οποίοι, όταν ολοκληρωθούν, θα επιφέρουν σημαντική μείωση των τιμών προμήθειας των υλικών, με αποτέλεσμα τη εξοικονόμηση σημαντικών ποσών από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

19. Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής 12 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ, Επιμελητών Β’

20. Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθαριότητας και φύλαξης με σύμβαση ΙΔΟΧ

21. Παροχή εκπτώσεων και δωρεών σε Η/Υ, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές κατά την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, συνολικής αξίας 480.000€

22. Έναρξη νέων Ιατρείων 36 στα Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και στην ολοήμερη λειτουργία

23. Αναβάθμιση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και στελέχωση του με τρείς υπαλλήλους, που λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή βάρδια εξυπηρετώντας τους πολίτες στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.

Όπως αναφέρει στον απολογισμό του ο διοικητής τέλος, «Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμα, τα οποία είναι υποχρέωση και καθήκον μας να υλοποιήσουμε. Διαβεβαιώνουμε όμως τους πολίτες ότι θα συνεχίσουμε τη διαρκή προσπάθεια μας, εργαζόμενοι από κοινού με όλους τους εργαζόμενους-συνεργάτες του Νοσοκομείου, τους οποίος και ευχαριστούμε για την μεγάλη συνεισφορά τους, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς το κοινωνικό σύνολο».

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός: Στόχος μας η εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ - 17 μέτρα για την οικοδόμηση μιας νέας κουλτούρας

Ξεκινά την 1η Απριλίου σε όλο το ΕΣΥ η λίστα χειρουργείου - Το παράδειγμα του νοσ. ΚαβάλαςΕπιτέλους Γραφεία Προστασίας ασθενών σε όλο το ΕΣΥ - Σε ΦΕΚ η απόφαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ