ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου: Οι αναλυτικές οδηγίες του υπουργείου Υγείας

Οδηγίες αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου: Οι αναλυτικές οδηγίες του υπουργείου Υγείας

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες:

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται:

- Αίτηση

- Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.

- Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού:

- Στην περίπτωση που ο ιατρός πριν την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου είχε υπηρετήσει ως ειδικευόμενος, αυτό πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

- Στην περίπτωση που και η υπηρεσία υπαίθρου του ιατρού και η εκπαίδευσή του στο Νοσοκομείο βεβαιώνεται στο ίδιο έγγραφο (συνήθως από το Νοσοκομείο) κατατίθεται με την αίτηση το σχετικό έγγραφο.

- Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει διοριστεί για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου με απόφαση έως 20-8-1997 και με δωδεκάμηνη θητεία, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Όσον αφορά τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται:

- Αίτηση

- Αντίγραφο πτυχίου (για πτυχία ημεδαπής)

- Αντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και για πτυχία εξωτερικού, αντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού και αντίγραφο Πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ Ή ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που τα πτυχία ιατρικών σχολών Πανεπιστημίων είναι χωρών του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Αντίγραφο βεβαίωσης από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Πανεπιστημίου για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Α’ έτος της Ιατρικής Σχολής, εάν αυτή δεν προκύπτει από το πτυχίο.

Να σημειωθεί. ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται με την αίτηση σε απλή φωτοτυπία.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει αίτηση χωρίς τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά εδώ, αναφέροντας οπωσδήποτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης που έχουν καταθέσει στο Υπουργείο.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν αποστείλει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου και δεν διαθέτουν τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου μπορούν να αιτηθούν αυτόν ηλεκτρονικά.

Μποναμάς σε 16 αγροτικούς γιατρούς

Εν τω μεταξύ να θυμίσουμε, ότι την περασμένη Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση επεφύλαξε Πρωτοχροννιάτικο δώρο σε 16 αγροτικούς γιατρούς της χώρας σε 13 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, οι οποίοι θα λάβουν μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων σε γιατρούς που υπηρετούν σε επιπλέον 13 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία στους νομούς Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Φωκίδας, Άρτας και Ιωαννίνων, υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη.

Διαβάστε ακόμη:

Μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ σε 16 αγροτικούς γιατρούς απομακρυσμένων περιοχώνΟικονομικά κίνητρα σε γιατρούς υπαίθρου στις άγονες περιοχές - Αναλυτικά οι 78 θέσεις ανά ΥΠΕ

Μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ σε 311 αγροτικούς γιατρούς, σύμφωνα με ΚΥΑ των υπ. Υγείας και Οικονομικών