ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Προσλήψεις στο ΕΣΥ: Πώς κατανέμονται οι 768 θέσεις, πότε λήγει η υποβολή αιτήσεων

Στις 7/5/2018 ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ με γιατρούς ειδικοτήτων.

Προσλήψεις στο ΕΣΥ: Πώς κατανέμονται οι 768 θέσεις, πότε λήγει η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 18/4/2018 ώρα 12μ.μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/4/2018.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συντριπιτκή πλειοψηφία των προσλήψεων αυτών, αφορά σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τομέας εξαιρετικά κρίσιμος για το ΕΣΥ και τους ασθενείς. Την σχετική απόφαση υπέγραψαν την Παρασκευή (16/03/2018) ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, και ο αναπληρωτής υπουργός, Παύλος Πολάκης. Να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες προσλήψεις αφορούν στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια και ακολουθεί η 6η ΥΠΕ.

Οι 768 αυτές θέσεις, κατανέμονται ως εξής:

- 528 στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Πρόκειται για νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων.

- 105 για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας

- 74 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από τη μετάθεση γιατρών που έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια σε άγονες περιοχές

- 61 επαναπροκηρύξεις για θέσεις που είχαν αποβεί άγονες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες εγκρίνονται στον ίδιο φορέα περισσότερες της μιας θέσεις της ίδιας ειδικότητας, στην απόφαση προκήρυξης αναφέρεται υποχρεωτικά το τμήμα στο οποίο ανήκει κάθε θέση.

Οι 768 θέσεις κατανέμονται ανά Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής:

  • 1η ΥΠΕ: 144
  • 2η ΥΠΕ: 156
  • 3η ΥΠΕ: 94
  • 4η ΥΠΕ: 99
  • 5η ΥΠΕ: 96
  • 6η ΥΠΕ: 128
  • 7η ΥΠΕ: 51

Δείτε εδώ αναλυτικά τις θέσεις των γιατρών ειδικοτήτων.

Διαβάστε ακόμη:

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 768 ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

Ξανθός: Δεν απολύεται κανείς επικουρικός - Έρχονται 2.500 προσλήψεις μόνιμων γιατρών