ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ΗΤΑ στο επίκεντρο των υπουργών Υγείας της ΕΕ

Τη σύσταση μιας Γενικής Διεύθυνσης για την Υγεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ο Ανδρέας Ξανθός, κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, την Παρασκευή (22/06/2018).

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ΗΤΑ στο επίκεντρο των υπουργών Υγείας της ΕΕ

Η συστηματική και πολυεπίπεδη συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας, με την εποπτεία της Κομισιόν, αποτελεί εγγύηση ότι θα έχουν αντίκρισμα οι διακηρύξεις και οι δεσμεύσεις για κοινή πορεία προς την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών, υποστήριξε ο Έλληνας υπουργός Υγείας. Κατά την άποψή του, οι στόχοι «Υγεία σε όλες τις πολιτικές» και «υψηλό επίπεδο προστασίας της Υγείας» επιτυγχάνεται μόνο με την εμβάθυνση της συνεργασίας των κρατών μελών και την αρωγή μιας Γενικής Διεύθυνσης για την Υγεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα συντονίζει τις προσπάθειες και θα εξασφαλίζει τα αναγκαία «εργαλεία» εφαρμοσμένης πολιτικής.

Οι άξονες της συνεργασίας των κρατών-μελών στον τομέα της Υγείας, στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. Ξανθός, είναι:

1. Φαρμακευτική πολιτική που θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στις καινοτόμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες μέσω «δίκαιων» και βιώσιμων τιμών στα ακριβά φάρμακα.

2. Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δικτύων, ιδιαίτερα στο πεδίο της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), της έρευνας, των εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, της ιατρικής ακριβείας.

3. Αντιμετώπιση κάθε διακινδύνευσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της διασυνοριακής επικοινωνίας και της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών, με έμφαση στις πολιτικές πρόληψης και αποτελεσματικής αποτροπής «ξεχασμένων» ή «αναδυόμενων» υγειονομικών απειλών.

Ειδικότερα, στο θέμα του ευρωπαϊκού μηχανισμού ΗΤΑ, ο Ανδρέας Ξανθός εκτίμησε ότι μπορεί να βρεθεί κοινή συνισταμένη. «Είναι κοινός τόπος ότι οι σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμάκων, συνδέονται με υψηλό κόστος, πολλές φορές δυσβάσταχτο για τα Εθνικά Συστήματα Υγείας, με αποτέλεσμα η προσβασιμότητα των ασθενών σε αυτές να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Η κυρίαρχη προσέγγιση είναι ότι η εγγυημένη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες μπορεί να διασφαλιστεί μέσω αξιόπιστων διαδικασιών αξιολόγησης τους με βάση το πραγματικό και μετρήσιμο κλινικό όφελος και όχι μόνο με βάση τη δημοσιονομική επίπτωση. Ωστόσο, οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθούν τα κράτη μέλη, παρουσιάζουν αποκλίσεις που αυτονόητα έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση των αγορών στον Ευρωπαϊκό χώρο, τη μη αποδοτική χρήση των πόρων και κατ’ επέκταση τις υγειονομικές ανισότητες» παρατήρησε.

«Η προοπτική που διανοίγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) το οποίο θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη Συγκριτικής Κλινικής Αξιολόγησης των νέων θεραπειών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης των επιστημονικών κριτηρίων και των μεθοδολογιών αξιολόγησης της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας τους. Μια κανονιστική ρύθμιση τέτοιου τύπου θα εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας αποτελέσματα, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δέσμευση της φαρμακοβιομηχανίας και θα αποτελέσει ένα σημαντικό "εργαλείο" για να αποφασίσει έγκυρα κάθε κράτος μέλος, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, την αποζημίωση ή μη μιας θεραπείας» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ξανθός.

Διαβάστε επίσης:

Ξανθός: Μπαίνουμε σε μια νέα φάση επούλωσης πληγών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ