ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Νέες υπουργικές διευκρινίσεις για τις αποκλειστικές νοσοκόμες

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για τις αποκλειστικές νοσοκόμες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτές να απασχολούνται στα νοσοκομεία. 

Νέες υπουργικές διευκρινίσεις για τις αποκλειστικές νοσοκόμες

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, η έκδοση της εγκυκλίου κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπήρχαν πολλά σχετικά ερωτήματα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, οι αποκλειστικές νοσοκόμες ή νοσοκόμοι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, εφόσον διαθέτουν άδεια εργασίας από το ΙΚΑ, έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της εκάστοτε Υγειονομικής Περιφέρειας και περιλαμβάνονται στους σχετικούς ονομαστικούς πίνακεςοι οποίοι τηρούνται σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιωτική
κλινική.

Οι αποκλειστικές διατίθενται στους ασθενείς με βάση τη σειρά τους στον πίνακα και η σχετική επιλογή γίνεται από την
τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Νοσοκομείο και η οποία είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τυχόν παραπτώματα.
Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου των αποκλειστικών νοσοκόμων για τυχόν
παραπτώματα με τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.

Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες οφείλουν, παράλληλα, να διασφαλίζουν την αμερόληπτη σειρά του ονομαστικού πίνακα,
προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων. Πάντως, οι ασθενείς έχουν δυνατότητα να επιλέξουν αποκλειστική, ανεξάρτητα από τη σειρά της στον πίνακα, αρκεί να τεκμηριώνουν την επιλογή τους.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει και το θέμα των συγγενών που συνοδεύουν τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Όπως ορίζεται, την άδεια για να παραμείνει ένας συνοδός στο θάλαμο πέραν του επισκεπτηρίου, θα πρέπει να υπογράφει ο θεράπων ιατρός ή η προϊσταμένη του τμήματος η οποία μαζί με το προσωπικό ασφαλείας έχει και την ευθύνη για την παραμονή των συνοδών.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ