ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Νέες ρυθμίσεις για την ασφάλεια τροφίμων προαναγγέλλει η Κομισιόν

Γενικό σχέδιο ενημέρωσης για την ασφάλεια των τροφίμων προανήγγειλε ο Επίτροπος Υγείας.

Νέες ρυθμίσεις για την ασφάλεια τροφίμων προαναγγέλλει η Κομισιόν

Απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων, ο Επίτροπος Vytenis Andriukaitis ανέφερε ότι το σχέδιο θα προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τα βασικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο.

Επιπλέον θα καθορίζονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί συνεκτικής ενημέρωσης και ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το γενικό σχέδιο πρέπει να εγκριθεί το αργότερο ως την άνοιξη του 2020.

Όπως προτείνεται, όλες οι μελέτες και οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή και να δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης, τηλεφόρτωσης και εκτύπωσής τους.

Η πρόταση προβλέπει, επίσης, δράσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του κοινού στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η EFSA έχει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος επιστημονικών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται δημόσιες διαβουλεύσεις για μια σειρά από σχετικά θέματα.

Στην ερώτησή του ο Δημλητρης Παπαδημούλης είχε επισημάνει μεταξύ άλλων τις « αυξανόμενες ανησυχίες των πολιτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων» καθώς και την «έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αρμόδιες αρχές».