ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Αποκλείονται από τον οικογενειακό παιδίατρο τα παιδιά 14 – 16 ετών

Ενώ μέχρι τα 16 πρέπει να παρακολουθούνται από παιδίατρο, καλούνται να εγγραφούν σε οικογενειακό παθολόγο ή γενικό γιατρό.

Αποκλείονται από τον οικογενειακό παιδίατρο τα παιδιά 14 – 16 ετών

Ένα ακόμη «παράδοξο» προκύπτει με τον υποχρεωτικό οικογενειακό γιατρό που... θεωρητικά είναι υποχρεωτικός από αύριο, 1 Ιανουαρίου 2019.

Όσοι γονείς επιχειρήσουν να επιλέξουν οικογενειακό παιδίατρο, θα διαπιστώσουν πως το σύστημα τους δίνει τη δυνατότητα αυτή μόνο εφόσον το παιδί τους είναι μέχρι 14 ετών.

Όπως ρητά αναφέρουν οι επίσημες οδηγίες, «αίτηση σε παιδίατρο κάνουν τα ανήλικα παιδιά μέχρι 14 ετών. Από 15 και άνω τα παιδιά πρέπει να δηλώσουν Παθολόγο ή Γενικό ιατρό».

Αυτό, ωστόσο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εγκύκλιο που μόλις πρόσφατα εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για την παρακολούθηση από παιδίατρο.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, ο παιδίατρος βλέπει τα παιδιά ως την ηλικία των 16 χρόνων.

Το ηλικιακό όριο αφορά τόσο τους ιδιώτες παιδιάτρους όσο και τα παιδιατρικά νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και τα εξωτερικά ιατρεία φορέων του ΕΣΥ.

Μάλιστα, το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι τα 18 χρόνια, για τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις τα οποία παρακολουθούνται σε ειδικές μονάδες (όπως της μεσογειακής αναιμίας).

Με αυτά τα δεδομένα, είναι… μυστήριο το πώς θα εξυπηρετούνται τα παιδιά 14 – 16 ετών με το σύστημα του οικογενειακού γιατρού.

Ο θεσμός αυτός φαίνεται να… ναυαγεί πριν ακόμη εφαρμοστεί αφού ελάχιστοι οικογενειακοί γιατροί έχουν δηλωθεί και υπάρχουν μέχρι σήμερα ολόκληρες περιοχές που μένουν ακάλυπτες.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναγκάστηκε πρόσφατα να διευκρινίσει ότι δεν θα αποκλειστούν από την περίθαλψη όσοι δεν εγγραφούν ή δεν έχουν πρόσβαση σε οικογενειακό γιατρό.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:
• μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
• σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
• απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:
Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο βήμα και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Εκτύπωση της αίτησης.

Για αίτηση σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεται ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και ο ΑΜΚΑ.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό, μαζί με: φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος, φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται: βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή του.