ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ο υπουργός απέκτησε… διερμηνέα

Προσελήφθη διερμηνέας για τις ανάγκες του υπουργικού γραφείου. Θα υπογράψει σύμβαση για ένα χρόνο, με αμοιβή 7.000 ευρώ.

Ο υπουργός απέκτησε… διερμηνέα

Η διερμηνέας στην οποία κατακυρώθηκε το «έργο» φαίνεται πως έκανε την πιο συμφέρουσα προσφορά. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών διερμηνείας είναι 7.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις).

Η σχετική σύμβαση θα διαρκέσει ένα χρόνο, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της, αλλά – σύμφωνα με την απόφαση - «η συνολική διάρκεια της εργασίας θα είναι 22 ημέρες κατανεμημένες σε διάστημα ενός έτους το μέγιστο».

Άρα μέσα στο χρόνο της σύμβασης, η διερμηνέας θα εργαστεί για το υπουργείο Υγείας, 22 μέρες. Σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλε, για 2 ώρες ταυτόχρονης/ψιθυριστής/διαδοχικής διερμηνείας από ελληνικά προς αγγλικά και αντίστροφα, θα αμείβεται με 250 ευρώ συν ΦΠΑ ανά διερμηνεία και ανά ημέρα συν τον αναλογούντα ΦΠΑ. Για πάνω από δύο ώρες, η αμοιβή αυξάνεται στα 300 ευρώ.

Η αμοιβή θα εξοφλείται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις εκτέλεσης υπηρεσιών από το γραφείο του υπουργού και τις σχετικές εγκρίσεις της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής μετά το τέλος κάθε διερμηνείας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, αλλά τυχόν έξοδα αεροπορικού εισιτηρίου, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης θα πληρώνονται έξτρα.

Η απόφαση δεν αναφέρει, βέβαια, ποιες και ποσες είναι οι ανάγκες διερμηνείας στο υπουργείο Υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ