ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη ακαδημαϊκή μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας

Άγνωστο, βέβαια, το πότε θα λειτουργήσει.

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη ακαδημαϊκή μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας

Οι ακαδημαϊκές μονάδες είναι μια ακόμη εξαγγελία του υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης εισηγήθηκε σχετικά και το αίτημα διαβιβάστηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για να δημιουργηθεί η 1η Ακαδημαϊκή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η επίσημη ανακοίνωση (όπως και οι μέχρι σήμερα δημόσιες δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου) δεν αναφέρει ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες και την τελική λειτουργία της μονάδας αυτής.

Από την Αριστοτέλους αρκούνται να πουν πως «οι Ακαδημαϊκές Μονάδες έχουν ως στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών και του λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές Υγείας. Παράλληλα, η Ακαδημαϊκή Μονάδα αποτελεί ένα χώρο έρευνας και ανάπτυξης νέων μεθόδων και εργαλείων των οποίων η εφαρμογή αναμένεται να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, «οι Ακαδημαϊκές Μονάδες ΠΦΥ θα δίνουν έμφαση στο σχεδιασμό δράσεων προαγωγής υγείας, πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και αποκατάστασης. Θα αποτελούν ένα χώρο διεπιστημονικής εκπαίδευσης και ένα πεδίο παράλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των ΤΟΜΥ, ειδικευόμενων ιατρών και φοιτητών Ιατρικής και Νοσηλευτικής και άλλων επαγγελματιών, αναπτύσσοντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό».

Σε πρώτη φάση - αλλά με άγνωστο χρονικό ορίζοντα - θα λειτουργήσουν Ακαδημαϊκές Μονάδες στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη σε συνεργασία με τα Ιατρικά Τμήματα των τοπικών πανεπιστημίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ