ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Ανδρέας Ξανθός για την πρόσβαση των Ελλήνων σε νέες θεραπείες

Ο Ανδρέας Ξανθός για την πρόσβαση των Ελλήνων σε νέες θεραπείες

O Υπουργός Υγείας στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα την πρόσβαση σε καινοτόμα και ακριβά φάρμακα και θεραπείες.

Στο Βουκουρέστι βρέθηκε τη Δευτέρα 15 Απριλίου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η πρόσβαση σε καινοτόμα και ακριβά φάρμακα και θεραπείες.

Στην τοποθέτηση του ο Α. Ξανθός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΠΟΥ και ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν τη σημασία της καθολικής κάλυψης και της ισότητας στην Υγεία, ως κρίσιμων δεικτών δίκαιης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Παρά τις επισημάνσεις και κοινές διαπιστώσεις, όμως, δεν υπήρξε η αναμενόμενη πρόοδος ούτε οι απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες αναδιαμόρφωσης του ανίσχυρου και αναποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου για το φάρμακο. Είναι αδήριτη ανάγκη να κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποφασιστικά.

«Η πρώιμη πρόσβαση σε νέα, καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, η πρόσβαση σε ορφανά  φάρμακα και η συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές συνιστούν σημαντικές πτυχές του ζητήματος. Στην Ελλάδα, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τα μέτρα λιτότητας, δίνουμε προτεραιότητα και έχουμε διασφαλίσει την ευχερή πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και στα φάρμακα υψηλού κόστους, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πρότυπα και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις 5 προϋποθέσεις της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στα αναγκαία φάρμακα σε όλη την Ευρώπη:

1. Διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης,

2. Συστηματική και συνεχής καταγραφή δεδομένων και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη - μέλη 

3. Κοινές αξιολογήσεις των νέων φαρμακευτικών προϊόντων.

4. Ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας και ισχύος των μεμονωμένων χωρών.

5. Πολιτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές φαρμάκων, εμβολίων και τεχνολογιών υγείας. 

BEST OF NETWORK