ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣ: Να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ τα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Τη μετατροπή της νομικής μορφής των Νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, προτείνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

ΠΙΣ: Να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ τα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Αυτό συμβαίνει, όπως υποστηρίζει ο ΠΙΣ, στην συντριπτική πλειονότητα των νοσοκομείων της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το σύνολο των δημοσίων νοσοκομείων θα πρέπει να υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο δημόσιο οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

«Σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανείς ασθενής στη Θεσσαλονίκη που να μη θέλει να βρεθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις αυτές. Όταν ρωτήθηκε για τυχόν αντιδράσεις από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, είπε ότι «γι' αυτό υπάρχει ο διάλογος. Θα τους πείσουμε ή θα μας πείσουν».

Οι προτάσεις για τα νοσοκομεία

Οι προτάσεις του ΠΙΣ που αφορούν αλλαγές στη λειτουργία του ΕΣΥ, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού, προέκυψαν από τα συμπεράσματα της Συνόδου της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, του επίσημου οργάνου του ΠΙΣ.

«Οι προτάσεις μας διασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος, αυτό σημαίνει δωρεάν, πραγματικά δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα με συνθήκες διαφανούς χρηματοδότησης. Επίσης διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων νοσοκομειακών γιατρών» επισήμανε κατά την παρουσίαση των προτάσεων ο γγ του ΠΙΣ Γεώργιος Ελευθέριου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ υπεραμύνθηκαν των προτάσεών τους, λέγοντας ότι σήμερα η αποδοτικότητα των νοσοκομείων του ΕΣΥ κυμαίνεται από 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία νοσοκομεία και μόνο το 25% των νοσοκομείων (μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου) έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα.

nosokomes 2

Κάτι που όπως είπαν αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σήμερα με βάση τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, το 75% των Ελλήνων πολιτών έχουν αρνητική άποψη για το Σύστημα Υγείας της χώρας (το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι κάτω του 30%.

Ο ΠΙΣ επίσης μεταξύ άλλων προτείνει ειδική διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των δημόσιων νοσοκομείων (με πιθανή ανάμειξη του ΑΣΕΠ), με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο, ώστε να αποκλεισθούν πολιτικές παρεμβάσεις.

Επίσης κάνει λόγο για αναδιάταξη των μονάδων υγείας, συνδιοίκηση νοσοκομείων, συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου νοσοκομείου.

Επίσης για συγχώνευση μικρών νοσοκομείων που γειτνιάζουν, μετατροπή μικρών μονάδων (Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας), σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω Νοσοκομείου Αναφοράς.

Ανάμεσα στις προτάσεις είναι ακόμη η ίδρυση νέων νοσοκομείων όταν είναι απολύτως απαραίτητο (πχ. ίδρυση νοσοκομείου Παίδων στην Β. Ελλάδα), ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών, λειτουργία επιλεγμένων δημόσιων νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς σε ειδικά θέματα (πχ Καρδιοχειρουργικά, Μεταμοσχευτικά, Παιδοκαρδιολογικά Κέντρα κλπ και λειτουργία ειδικών νοσοκομείων περίθαλψης χρονίως πασχόντων, κέντρων αποκατάστασης και κέντρων αντιμετώπισης ασθενών τελικού σταδίου, συνδεδεμένων με ομάδα νοσοκομείων.

Οι προτάσεις που αφορούν τους γιατρούς

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ εμφανίσθηκαν αισιόδοξοι ότι θα έχουν τη συμπαράσταση της συντριπτικής πλειονότητας των νοσοκομειακών γιατρών, αφού θα μπορούν όπως είπαν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των εσόδων των νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα μειώσουν την παραοικονομία.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανά τμήμα και της ευθύνης διαχείρισής του από τους διευθυντές εκάστου τμήματος. Η επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία. Η θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του.

Η πρόσβαση και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν, η σύναψη συμβάσεων των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ σε ιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.

giatros 4

Επίσης, προτείνεται η δυνατότητα στις δομές του ΕΣΥ να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Τέλος, στις προτάσεις προβλέπεται η θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού εις «αναπλήρωσιν» (locum) ελλείποντος (ευρισκομένου εν αδεία, ασθενούντος, συνταξιοδοτηθέντος κλπ προσωπικού, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)