ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Συνάντηση Ε.Σ.Α.μεΑ - Πιερρακάκη για την ψηφιακή προσβασιμότητα - Δείτε αναλυτικά τα αιτήματα

Για τα θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συζήτησαν ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκης, στη συνάντηση που είχαν στις 22 Οκτωβρίου. 

Συνάντηση Ε.Σ.Α.μεΑ - Πιερρακάκη για την ψηφιακή προσβασιμότητα - Δείτε αναλυτικά τα αιτήματα

Παρόντες ήταν επίσης ο Ταμίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. Κ. Γαργάλης και ο Γεν. Γραμματέας του υπουργείου Λ. Χριστόπουλος.

Αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί ζητήματα απλούστευσης διαδικασιών με στόχο την άρση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρία και οι γονείς - κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία κατά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, όπως και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα επεξεργαστεί την επικαιροποίηση του κώδικα διοικητικών διαδικασιών.

Συνοπτικά τα αιτήματα που έθεσε υπόψη του υπουργού η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναλυτικά, είναι τα εξής:

  • Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και στη στρατηγική για την απλούστευση των διαδικασιών.
  • Καθιέρωση μετρήσιμων στόχων και ποσοτικών - ποιοτικών δεικτών σχετικών με την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία από τις Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  • Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστότοπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών/υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του ν.4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
  • Διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών και εργαζόμενων με αναπηρία στις κτιριακές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικές εφαρμογές/υπηρεσίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του.
  • Ένταξη της διάστασης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλους τους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο σας φορέων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
  • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του σε θέματα φυσικής προσβασιμότητας και προσβασιμότητας δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ