ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣ: Να αποσυρθούν οι διατάξεις που αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, συζήτησε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», εκφράζοντας την διαφωνία του σε σειρά διατάξεων.

ΠΙΣ: Να αποσυρθούν οι διατάξεις που αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ

Ειδικότερα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

«Ζητά την απόσυρση των διατάξεων που αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών του ΕΣΥ», τονίζοντας ότι αποτελούν «μονόδρομο ενίσχυσης του ΕΣΥ οι προσλήψεις μόνιμων ιατρών και η αύξηση των μισθών τους, που παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Αυτό εξάλλου επιτάσσει και η σχετική απόφαση του ΣτΕ».

Η θέση του ΠΙΣ είναι ότι οι μόνιμοι ιατροί του ΕΣΥ πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες, με μισθούς αντίστοιχους των μισθών που υπάρχουν στις χώρες της ευρωζώνης.

Ο ΠΙΣ ζητά «ουσιαστικό διάλογο, πλήρωση όλων των κενών θέσεων στο ΕΣΥ και μονιμοποίηση των επικουρικών ιατρών μετά από αξιολόγηση». Δηλώνει δε ότι «στηρίζει τις κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών ιατρών».

Επίσης, ζητά «την αναθεώρηση του τρόπου κρίσης των ιατρών του ΕΣΥ, μέσω αντικειμενικών κριτηρίων και μικρότερων αριθμητικά Eπιτροπών, στις οποίες δεν έχουν θέση οι διοικητές των νοσοκομείων και των ΥΠΕ, ώστε οι διαδικασίες να διενεργούνται με ταχύτητα και αποκλειστικά ιατρικά κριτήρια» και τονίζει ότι «η δημιουργία διπλών Συμβουλίων Κρίσης (ΥΠΕ και νοσοκομείων) δεν συμβάλει στην ταχύτητα και στην αξιοκρατία των κρίσεων». Ζητά «τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ειδικευόμενων σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, ως μοναδικό κριτήριο για τις τοποθετήσεις τους σε κλινικές και εκπαιδευτικά κέντρα».

Επισημαίνει ότι η θέσπιση της κυκλικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων προαπαιτεί τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με ενιαίο πανελλαδικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά νοσοκομεία της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας. Απαιτεί την κατ' ελάχιστο διατήρηση των δύο εκπροσώπων του ΠΙΣ στο ΚΕΣΥ, κατ' αναλογία της, από το νόμο, αποστολής του και την αποκλειστική υπόδειξή τους από το ΔΣ του ΠΙΣ.

Τέλος, επισημαίνει ότι «η διαχείριση των Ελλήνων ιατρών, με τις ιδιαιτερότητες του υπερπληθυσμού και της μετανάστευσης εγκεφάλων, απαιτεί ισονομία και εξασφάλιση κοινών συνθηκών και χώρου επαγγελματικής και επιστημονικής εξέλιξης, επ' ωφελεία των νέων ιατρών και κυρίως των ασθενών».