ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι ισχύει για την προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής

Με αφορμή δημοσιεύματα αναφορικά με την προμήθεια ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια και το ΠΕΠ Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι:

Τι ισχύει για την προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής

- Οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 2011 με την πράξη «Προμήθεια 30 ασθενοφόρων και 15 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Το 2013 το ΕΚΑΒ εξέδωσε διακήρυξη δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος δεν τελεσφόρησε έως το 2018, καθώς το ΔΣ του ΕΚΑΒ ματαίωσε τη διαδικασία λόγω των ασύμφορων προσφορών. Το 2015 το έργο απεντάχθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Το 2017 το έργο για την «προμήθεια 52 ασθενοφόρων και 8 κινητών μονάδων» επανεντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, μετά από πρόσκληση που είχε εκδοθεί στις 21/09/2016.

Η περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2018 όμως ο διαγωνισμός ακυρώθηκε με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΑΒ, μετά από προσφυγή μίας συμμετέχουσας εταιρίας.

Το 2018 ο διαγωνισμός επαναπροκυρήχθηκε. Μετά τις εκατέρωθεν προσφυγές ενώπιων της ΑΕΠΠ που ασκήθηκαν από τις συμμετέχουσες εταιρίες το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εν τέλει ακύρωσε στις 23/09/2019 την απόφαση του ΔΣ του ΕΚΑΒ με την οποία είχαν γίνει δεκτές οι προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών και ουσιαστικά ακύρωσε το διαγωνισμό.

Η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας επαναδημοπράτησε το έργο της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 3.546.400 ευρώ, στις 19/10/2021 και σε συντονισμό με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και του υπουργείου Υγείας, δρομολογήθηκε η διαδικασία δημοπράτησης και συμβασιοποίησης των 52 ασθενοφόρων.

Συγκεκριμένα, το έργο επαναδημοπρατήθηκε στις 19/10/2021 και η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε στις 08/02/2023. Τα 52 ασθενοφόρα βρίσκονται στο τελικό στάδιο παραγωγής και το φθινόπωρο θα παραδοθούν στο ΕΚΑΒ.

Επίσης, πέραν της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η περιφέρεια μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 χρηματοδότησε επιπλέον:

- την προμήθεια 8 κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με προβλεπόμενη παράδοση στις 27/10/2023

- την προμήθεια 20 μοτοσικλετών ταχείας ανταπόκρισης προϋπολογισμού 278.000 ευρώ, οι οποίες παραδόθηκαν ήδη στο ΕΚΑΒ.

Τέλος η περιφέρεια επισημαίνει: Με σχέδιο, όραμα και αποτελεσματικότητα, η Αττική αλλάζει, οι δημόσιες δομές υγείας ενισχύονται και αναβαθμίζονται και οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια για τη ζωή και την υγεία τους.